KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3 - çöz

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3 soruları cevapları
KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3Soru 1


Türkçe dersinde kompozisyon uygulanmış ve puanlamanın objektif olmadığı gerekçesiyle sınav sonucuna itiraz eden öğrenci sınav kağıdını başka öğretmenlerin de değerlendirmesini talep etmiştir. Başka öğretmenler de öğrenciye benzer puanlar verince öğrenci itirazını geri çekmiştir.

Bu sonuca dayanarak kompozisyon sınavının aşağıdaki özelliklerden hangisini sağladığını söylemek daha doğru olur?

Soru 2


Öğrencilerin akademik tutumlarını öğrenmek isteyen bir rehber öğretmen, hazırladığı tutum ölçeğine ilişkin aldığı uzman görüşleri sonucunda, maddelerin hepsinin akademik tutumu ölçen özellikte olduğunu gözlemlemiştir.

Buna göre rehber öğretmenin hazırladığı bu ölçme aracının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz?

Soru 3


Bir "özgüven" ölçeğinin geçerlik düzeyi istatistiksel teknikten yaralanarak belirlenmiştir.

Özgüven ölçeği için hesaplanacak geçerlik kat sayısının alabileceği minimum ve maksimum değeri hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 4


Aynı konuları kapsayan 20 soruluk bir test ile 40 soruluk bir test uygulanmıştır. İkinci testin geçerliğinin daha yüksek olduğunu savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasını doğru bir şekilde desteklemiş olur?

Soru 5


Aşağıdaki durumlardan hangisi tesadüfi hataya örnektir?

Soru 6


Bir ölçme aracının geçerli olmasını aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

Soru 7


Bir sınavda kullanılacak Ölçme aracına karar verirken araçta aranması gereken özellikler hangi seçeneklerde öncelik sırasına göre verilmiştir?

Soru 8


Bir ölçme aracının güvenirliğini belirlerken KR-21 formülü kullanılıyorsa aşağıdakilerden hangisi bir varsayım olarak kabul edilemez?

Soru 9


Yazılı yoklamalar, kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış sınavlarırıın hangilerinde puanlama daha kolay ve çabuktur?

Yukarıdaki soru tümcesi ölçme aracının hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Soru 10


Bir öğretmen "paralel testler" yaklaşımı ile bir testin güvenirliğini belirlemek istemektedir. Bu amaçla ikinci bir test hazırlayıp öğrencilerine uygulamak istiyor. İkinci testi hazırlarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekmez?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iç tutarlık anlamındaki güvenirlik belirleme tekniklerinden değildir?

I. Cronbach Alfa

II. Eşdeğer formlar

III. Yarıya bölme

IV. KR-20

V. Puanlama

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi güvenirliği düşüren hata türünden değildir?

Paylaş

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Olcayy
Doğru: 12
100 Puan
ahmetak
Doğru: 12
100 Puan
Betül Dinsever
Doğru: 12
100 Puan
aslıhanc
Doğru: 12
100 Puan
YILDIZ23
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri