KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi - çöz

KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi soruları cevapları
KPSS Ölçme Aracında Aranan Nitelikler Testi


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracında bulunması gereken temel niteliklerle ilgili değildir?

Soru 2


Testin güvenilir olmasını aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

Soru 3


Testteki soruların öğrencilerin düzeyine veya dersin içeriğine göre çok zor olması testin en çok hangi niteliğini etkiler?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde ölçme sonuçlarına sistematik hata karışır?

Soru 5


Bir fabrikanın yönetimi, işe ala cağ ı bireylerin işte gösterebileceği performansı bireyleri işe almadan önce görmek istiyor. Bu amaçla, insan kaynakları birimine bir ölçme aracı hazırlatıyor. Daha sonra bu ölçme aracından elde edilen sonuçlara dayanarak alınacak işçilere karar veriliyor.

İşe alınan bireylerin beklenen performansı sergilemeleri için ölçme aracının hangi geçerliği öncelikle sağlanmış olmalıdır?

Soru 6


Aşağıda sorularla ilgili verilen ifadelerden hangisi testin geçerliliğini arttırmaz?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi geçerliği etkilemez?

Soru 8


Aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlik için doğrudur?

Soru 9


9. ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir ölçme ve değerlendirme testinde bulunan 40 sorunun tamamının grubun % 50'si tarafından doğru cevaplandığı saptanmıştır. Buna karşılık testi gel işti ren öğretmen testten elde edilen sonuçların hangi öğrencilerin geçip kalacağına karar verme sürecini zorlaştıran bir yapıda olduğunu bu nedenle test sonuçlarına dayanarak öğrencilere not verilemeyeceğini belirtmiştir.

Testteki soruların orta güçlükte çıkması test puanlarının hangi özelliğini öncelikle etkiler?

Soru 10


Söz konusu ölçme ve değerlendirme testi için hesaplanacak güvenirlik değerlerinden hangilerinin eşit çıkması beklenir?

Testin Enleri

Deniz
Doğru: 10
100 Puan
Özlemuhl
Doğru: 9
90 Puan
Uğur TAŞ
Doğru: 9
90 Puan
Harrunian
Doğru: 9
90 Puan
burhan17
Doğru: 8
80 Puan