KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar TestiSoru 1


İşbirlikli öğrenme uygulamasının öğrencilerin sosyal iletişim becerilerine etkisinin araştırılmasında rastgele örnekleme yöntemiyle örneklem hacmi 30 olan iki grup seçilmiş, grubun biri deney diğeri de kontrol grubu olarak sınıflandırılmıştır. Deney grubuna işbirlikli öğrenme, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonunda deney ve kontrol grubundaki öğrenciler bir araya getirilmiş ve gözlem yapılmıştır. Gözlem sonuçlarına göre iki grubun sosyal etkileşim düzeyleri arasında anlamlı fark çıkmıştır.

Araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Yapılan araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Yapılan araştırmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


Bir İngilizce öğretmeninin yaptığı kur sınavına 100 kişi katılmış ve sınav sonuçlarına göre en iyi 40 öğrenci bir üst kura geçmiştir. Ancak üst kura geçen öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı gözlenmiştir.

Öğretmenin karşılaştığı bu sorunun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bir terzinin kullandığı mezuranın esnek olması nedeniyle yapılan ölçmelerde mezura uzamış ve ölçme sonuçları beklenenin altında çıkmıştır.

Yapılan ölçme işleminde birimde bulunması gereken hangi ilkeye aykırılık vardır?

Soru 6


Seçimler sürecinde oy pusulalarında oy kullanılacak ortamların kod numaralarına yer verilmiştir.

Oy kullanılacak ortamların numaralarla kodlanması hangi ölçek düzeyindedir?

Soru 7


Lise I. sınıfta eğitim gören öğrencilerin Fizik dersindeki başarı düzeyini belirlemek için 10 soruluk bir çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Fizik dersini geçmek için öğrencilerin en az 5 soruyu doğru cevaplaması gerektiği öğretmen tarafından öğrencilere önceden söylenmiştir. Ancak sınav sonuçlarının çok düşük olduğunu gören öğretmen en az 3 soruyu doğru cevaplayan öğrencileri dersten geçirmiştir. Bu sınavdan 2 soruya doğru yanıt veren Eda Fizik dersinden kalmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre Eda’nın 2 soruya doğru yanıt verdiğinin belirlenmesi hangi kavramla ifade edilir?

Soru 8


Lise I. sınıfta eğitim gören öğrencilerin Fizik dersindeki başarı düzeyini belirlemek için 10 soruluk bir çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Fizik dersini geçmek için öğrencilerin en az 5 soruyu doğru cevaplaması gerektiği öğretmen tarafından öğrencilere önceden söylenmiştir. Ancak sınav sonuçlarının çok düşük olduğunu gören öğretmen en az 3 soruyu doğru cevaplayan öğrencileri dersten geçirmiştir. Bu sınavdan 2 soruya doğru yanıt veren Eda Fizik dersinden kalmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre yapılan değerlendirmenin amacı ve değerlendirme yapılırken kullanılan ölçüt dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi sadece dolaylı olarak ölçülür?

Soru 10


Aşağıdaki durumların hangisinde mutlak değerlendirme (ölçüt referanslı) yerine bağıl değerlendirme (norm referanslı) daha uygun olur?

Soru 11


I. Ağırlığı 120 kg üzerinde olan askerlere hava değişimi verme

II. Ortalamanın en az 1 standart sapma üzerinde not alanları dersten geçirme

III. Konuların %60’ını tamamlayan öğrencileri dersten geçirme

IV. Derslerinin ortalaması 70 olan öğrenciyi bir üst sınıfa alma

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri mutlak ölçüte örnektir?

Soru 12


Öğretmen bir konuya başlamadan önce bu konudaki hedeflere ulaşmak için gerekli olan ön koşul davranışları görmek için test uygulamış ve değerlendirme yapmıştır.

Yapılan değerlendirme işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdaki işlemlerin hangisi ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp yargıya varma süreciyle ilgilidir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yasin özdal
Doğru: 13
100 Puan
Søren Kierkegaard
Doğru: 13
100 Puan
Kampir
Doğru: 13
100 Puan
Cimcime
Doğru: 13
100 Puan
aliyavuz
Doğru: 13
100 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri