Ölçme Değerlendirme Testi 7

Ölçme Değerlendirme Testi 7online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Testi 7 çöz. Ölçme Değerlendirme Testi 7 online çöz

Ölçme Değerlendirme Testi 7online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Testi 7 çöz. Ölçme Değerlendirme Testi 7 online çöz

Ölçme Değerlendirme Testi 7online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Testi 7 çöz.Ölçme Değerlendirme Testi 7 Çöz

Ölçme Değerlendirme Testi 7online çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçme Değerlendirme Testi 7 çöz. Ölçme Değerlendirme Testi 7 online çöz

Online Ölçme Değerlendirme Testi 7 Soruları çöz

Soru 1


Şans başarısı en yüksek olan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bir testin kapsam geçerliği aşağıdakilerin hangisi ile daha çok ilgilidir?

Soru 3


I.Soruların kolay olması

II.Soruların konuları kapsaması

III.Soruların açık ve anlaşılır olması

VI.Sınav ortamının uygun olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir testin geçerliliğinin artırır?

Soru 4


Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yap­ması hangi kavram ile adlandırılır?

Soru 5


Bir felsefe öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini artırabilir?

Soru 6


Türkçe öğretmeni Aslı Hanım, öğrencilerine hazırladığı sınavlarda, öncelikli olarak sınavın kolay oluşturulması, uygulanmasının kolay olması, hazırlanmasında uzmanlık gerekmemesi ve kolay puanlanabilmesi gibi özelliklere dikkat etmektedir.

Buna göre Aslı Hanım, ölçme aracında aşağıdakilerden özelliklerden öncelikle hangisinin bulunması gerektiğini düşünmektedir?

Soru 7


I.Soru sayısının artırılması

II. Testte yer alan soruların açık ve an­laşılır olması

III.Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması

IV.Testin nesnel bir şekilde puanıl­ması

Yukarıda verilen hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?

Soru 8


Aşağıda verilen cümlelerden hangisi sabit hata'ya örnek olabilir?

Soru 9


Kemal Bey, hazırladığı matematik testini fen bilimleri alanında ve sosyal bilimler alanındaki iki farklı gruba uygulamıştır. Her iki uygulama sonucunda alınan puanları inceleyen Kemal Bey, sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin de fen bilimlerinde okuyan öğrenciler gibi matematik testinden yüksek puanlar aldıklarını gözlemlemiştir.

Buna göre uygulanan matematik testiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 10


İlköğretim 2. kademede fen ve teknoloji dersine giren bir öğretmen vücudumuzun bilmecesini çözelim ünitesiyle ilgili öğrencilere bir test uygulamıştır. 8 hafta sonra aynı testi aynı öğrenci grubuna tekrar uygulamış ve her iki uygulamadan elde ettiği puanlar arasındaki korelasyon değerini 0,20 olarak bulmuştur.

Buna göre korelasyon katsayısının düşük çıkmasında;

I. Ölçmeye hata karışmış olması,

II. İki uygulama arasında geçen sürenin kısa olması,

III. Ölçülen özelliğin kolay değişebilen bir yapıda olması

sebeplerinden hangisi ya da hangileri gösterilebilir?

Soru 11


İsmail Bey, hazırladığı belirtke tablosunda yer alan beş kazanımın tamamını örnekleyecek şekilde 20 soruluk çoktan seçmeli bir test hazırlamış ve bunu öğrencilerine uygulamıştır. Testi uyguladıktan sonra KR-20 katsayısını 0,90 olarak hesaplamıştır.

Uygulanan testle ilgili olarak

I. Kapsam geçerliği yüksektir.

II. Hatalardan arınıktır.

III. Öğrencilere kolay gelmiştir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: