KPSS Ölçme Değerlendirme Testi

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi soruları cevapları

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi


Soru 1


Bir ölçme aracı aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda ölçebiliyorsa o ölçme aracı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ölçmenin tanımıdır?

Soru 3


Bir testte yoklanan davranışlarla bu testin ilgili olduğu veya dönem için­de öğrenilmiş olması beklenen davranışlar arasındaki benzerlik derecesi neyi gösterir?

Soru 4


Ölçme sonuçlarına karışmış olabilecek ölçme hatası ne demektir?

Soru 5


Bir ölçme araç ve yönteminde bulunması gereken nitelikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almıştır?

Soru 6


Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp her öğrenci için bir karara varan öğretmenin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I.Bir özelliği, uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek

II.Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırıp bu sonuca ilişkin bir karara,ya da yargıya ulaşmak

Yukarıda tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 8


Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını ölçüt almakla ne tür bir değerlendirme yapmaktadır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmeye örnektir?

Soru 10


I.Ahmet İngilizce dersi sınavından 0 puan aldı.

II.Mart ayının sonunda saat 00.00'da yaz saati uygulamasına başlandı.

III.A partisine hiç kimse oy vermediğinden bu partiye oy verenlerin sayısı 0 kişidir.

IV.Deniz seviyesinde olan yerlerin rakımı 0 m' dir.

Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde 0 noktası itibarî (göreceli) sıfırı göstermektedir?

Soru 11


Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerine "madenler" konusunu işledikten sonra öğrencilerini tahtaya kaldırır. Tahtaya kaldırdığı öğrencileri isimlerinin baş harflerine göre belirler.

Buna göre sosyal bilgiler öğretmeninin öğrencileri tahtaya kaldırırken yaptığı ölçmenin düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir internet sitesi satışa çıkardığı elbiselerin beden ölçülerini çok zayıf, normal ve obez insanlar için ayrı ayrı kategorize etmiştir.

Buna göre internet sitesinin beden ölçülerini kategorize ederken kullandığı ölçül türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. Ölçme aracını oluşturan birimlerin hepsinin birbirine denk olması

II. Herkesin aynı iş için aynı birimi kullanması

III. Birimin ölçülecek değişkenin büyüklüğüne uygun olması

Verilen ifadelerin alt olduğu birimlerin taşıması gereken özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

Soru 14


I. Sınavın aritmetik ortalamasını belirlemek

II. Konuşmacının kaç kere konuşma hatası yaptığını belirlemek

III. Ayşe'nin kırmızı etek giydiğini ifade etmek

IV. Sınava giren öğrenci sayısını belirlemek

V. Sınav süresinin 15 dakika olacağını söylemek

Yukarıda verilenlerden hangisi ölçme işlemi değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

betül akkay
Doğru: 14
100 Puan
ahmet kayaa
Doğru: 13
92.8 Puan
salih tunce
Doğru: 13
92.8 Puan
adar
Doğru: 13
92.8 Puan
bob
Doğru: 12
85.7 Puan