KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2Soru 1


Bir ölçme aracı aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda ölçebiliyorsa o ölçme aracı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ölçmenin tanımıdır?

Soru 3


Bir testte yoklanan davranışlarla bu testin ilgili olduğu veya dönem için­de öğrenilmiş olması beklenen davranışlar arasındaki benzerlik derecesi neyi gösterir?

Soru 4


Ölçme sonuçlarına karışmış olabilecek ölçme hatası ne demektir?

Soru 5


Bir ölçme araç ve yönteminde bulunması gereken nitelikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almıştır?

Soru 6


Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp her öğrenci için bir karara varan öğretmenin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I.Bir özelliği, uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı ve sembollerle ifade etmek

II.Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırıp bu sonuca ilişkin bir karara,ya da yargıya ulaşmak

Yukarıda tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 8


Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını ölçüt almakla ne tür bir değerlendirme yapmaktadır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi “mutlak değerlendirmeye” örnektir?

Soru 10


I.Ahmet İngilizce dersi sınavından 0 puan aldı.

II.Mart ayının sonunda saat 00.00'da yaz saati uygulamasına başlandı.

III.A partisine hiç kimse oy vermediğinden bu partiye oy verenlerin sayısı 0 kişidir.

IV.Deniz seviyesinde olan yerlerin rakımı 0 m' dir.

Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde 0 noktası itibarî (göreceli) sıfırı göstermektedir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.