KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri çöz

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3


Soru 1


“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir."

Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler." Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?

Soru 5


"Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir."

Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

Puan dağılımının ranjı kaçtır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?

Soru 9


Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde "birimlerin eşit olduğu" söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?


Paylaş

Testin Enleri

Pathem
Doğru: 9
90 Puan
Cemil koz
Doğru: 9
90 Puan
Mekin Sevimli
Doğru: 9
90 Puan
irmbstnc
Doğru: 9
90 Puan
Mücahit BAY
Doğru: 9
90 Puan
muhammettan28
Doğru: 9
90 Puan
Ada
Doğru: 9
90 Puan
Zysn
Doğru: 8
80 Puan
ŞevvalT
Doğru: 8
80 Puan
AYŞE APAYDIN
Doğru: 8
80 Puan