KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi IISoru 1


Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.

Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler."

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?

Soru 5


"Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir."

Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

Puan dağılımının ranjı kaçtır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?

Soru 9


Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde "birimlerin eşit olduğu" söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi bağıl öiçüte örnek verilebilir?

Soru 12


Sosyoloji öğretmeni Beyhan Hanım sene başında öğrencilerinin güçlü - zayıf yönlerini ve hazır bulunuşluklarını belirlemek için bir sınav yapmıştır. Bu sınavın sonuçlarına göre öğretim sürecini planlamıştır.

Beyhan Hanım'ın yaptığı değerlendirme amacına göre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. Dersi geçecek öğrencilerin kaç puan alması gerektiğini belirleme

II. Öğrencinin, sözlü sınavdaki telaffuz hatalarının sayısını hesaplama

III. Öğrencilerin performans görevlerini puanlama

IV. Testteki maddelerin her birinin kaç puan olacağını belirleme

V. Yüksek lisans programına alınacak öğrencileri belirleme

Yukarıda verilenlerden hangisi bir değerlendirme işlemidir?

Soru 14


Hanzade Hanım her ünite sonunda öğrencilerine ünite sonu sınavları yaparak öğretim sürecinin etkililiği ve öğrenci başarıları hakkında bilgi edinerek öğrenme eksikliklerini gidermeye çalışmıştır.

Hanzade Hanım'ın yaptığı değerlendirme amacına göre aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

n.r
Doğru: 14
100 Puan
serap eroğl
Doğru: 14
100 Puan
ozan turgut
Doğru: 14
100 Puan
gulll
Doğru: 11
78.5 Puan
doğan yavuz
Doğru: 11
78.5 Puan