KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3Soru 1


“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir."

Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler." Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?

Soru 5


"Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfta uygulamıştır. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir."

Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biçimindedir.

Puan dağılımının ranjı kaçtır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı sayıtlılardan biri değildir?

Soru 9


Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde "birimlerin eşit olduğu" söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.