KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5Soru 1


Şans başarısı en yüksek olan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bir testin kapsam geçerliği aşağıdakilerin hangisi ile daha çok ilgilidir?

Soru 3


I.Soruların kolay olması

II.Soruların konuları kapsaması

III.Soruların açık ve anlaşılır olması

VI.Sınav ortamının uygun olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da han­gileri bir testin geçerliliğinin artırır?

Soru 4


Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yap­ması hangi kavram ile adlandırılır?

Soru 5


Bir felsefe öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini ar­tırabilir?

Soru 6


Bir başarı testinin güvenirliği nasıl tanımlanabilir?

Soru 7


Hangi durum ya da durumlarda tes­tin güvenirliği artar?

I.Soru sayısının artırılması

II. Testte yer alan soruların açık ve an­laşılır olması

III.Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması

IV.Testin nesnel bir şekilde puanıl­ması

Soru 8


Aşağıda verilen cümlelerden hangisi sabit hata'ya örnek olabilir?

Soru 9


Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır?

Soru 10


Eğitimde ölçmede değişken nasıldır, hangi ölçekle ölçülür?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

serap eroğl
Doğru: 10
100 Puan
ramazan akd
Doğru: 10
100 Puan
banu
Doğru: 9
90 Puan
engin balik
Doğru: 9
90 Puan
ozan turgut
Doğru: 9
90 Puan