KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6Soru 1


Hangisi ya da hangileri çoktan seç­meli testlerde kullanılan "ortak kök­lü" formun özelliklerindendir?
I. Öteki sorunun birden fazla doğru cevabı vardır.
II.Kökte önemli bir problem sorulur.
III. Kökteki soruya en az iki takım çeldirici yazılır.
IV. Birden fazla madde aynı ölçme du­rumuna dayanır.

Soru 2


Çoktan seçmeli testlerde anahtarlanmış cevabı birden fazla olan mad­delerin kullanılması ne gibi bir sa­kınca yaratır?

Soru 3


Bir testte birkaç tane maddenin ortak kökü olarak yazılması nasıl bir fayda sağlar?

Soru 4


Bir testte birkaç maddenin "ortak seçenekli" olarak yazılması ne yarar sağlar?

Soru 5


Hangisi ya da hangileri sözlü yokla­ma yapılması için geçerli bir sebep değildir?

I.Soruların basılmamış olması

II.Öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülecek olması

III.Sınava girecek bireylerin az olması

IV.Uygulama için geniş bir zamanın bulunması

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınav­ları diğer sınav türlerinden ayırt eden özelliktir?

Soru 7


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, aritmetik ortalamalardan sapmaların, kareleri toplamım ortalamasının kareköküdür?

Soru 8


Sözlü sınavlarda her öğrenciye ayrı soru sorulması sınav sonucu üzerin­de ne gibi bir etki yaratır?

Soru 9


Sözlü ifade becerilerini yoklamak amacı ile yapılan bir sözlü sınav pu­anlanırken adayın hangi niteliği dik­kate alınmaz?

Soru 10


Sözlü sınavların kullanışlılığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 6 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

engin balik
Doğru: 10
100 Puan
serap eroğl
Doğru: 9
90 Puan
beytullah58
Doğru: 9
90 Puan
søren kierk
Doğru: 8
80 Puan
hakan ağırm
Doğru: 7
70 Puan