KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7 - çöz

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7 soruları cevapları
KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi sınıflama ölçeği ile elde edilmiştir?

Soru 2


I. Sınavda en yüksek puanı Ayşe aldı.

II. Kitap 360 sayfadır.

III. Aslı okul basketbol takımına seçildi.

IV. Öğrencilerin yarısı Galatasaraylıdır.

V. Ev 6. katta olduğundan beğenilmedi.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri ölçme işlemidir?

Soru 3


Bir futbol takımı hücum oyuncusu transferi yaparken (I) belirlediği transfer bütçesinin altında kalanları listesine dahil etmiş daha sonra (II) bu şartı sağlayan oyunculardan en çok gol ortalamasına sahip oyuncuyu transfer etmiştir.

Bu futbol takımının transfer sırasında kullanmış olduğu ölçüt türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 4


Bir sanatçı albüm çıkarmadan önce hayran kitlesinin ilgilerini belirlemek için internet aracılığıyla bir anket yapmış ve buna göre albümünde bulunduracağı şarkıları belirlemeyi planlamıştır.

Bu sanatçının amacına uygun olarak yaptığı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisi eşit aralıklı ölçeklerden yararlanılarak yapılabilir?

Soru 6


Problem çözme, problemleri organize etme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgileri yeni durumlarda işe koşma, görüşleri değerlendirme, fikirleri analiz etme gibi davranışların ölçülmesi için en uygun sınav türü olarak kabul edilen sınav türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinde sözlü yoklamalarla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

Soru 8


Portfolyoların, tüm çalışmaların toplandığı dosyalar olarak algılanmasının hem öğrenci hem de öğretmenler için fazla bir önemi yoktur. Portfolyoların içerisinde, öğrencilerin bütün çalışmaları yerine, dersin öğretim programında belirlenen hedefler doğrultusunda performanslarını en iyi yansıtan seçkin çalışmaları ve hedefler doğrultusundaki gelişim ve ilerlemelerini kanıtlayan belge ve dokümanlar yer almalıdır. Portfolyolar kullanılırken kapsamının neler olacağı, bu çalışmaların nasıl seçileceği ve portfolyolardan edilecek bilgilerin nasıl kullanılacağı belirlenmelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin portfolyolarda bulunması beklenmez?

Soru 9


"Bir etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl puanlanacağını ayrıntılarıyla anlatan araç" olarak tanımlanan değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Gerekli bilgi ve becerilerin anlamlı uygulamalarını gösteren, öğrencilerin gerçek yaşantısındaki görevlerini uyguladıkları değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Matematik dersinin sınavına giren 12 öğrencinin almış olduğu notlar aşağıda verilmiştir.

30, 50, 50, 60, 30, 40, 60, 60, 70, 90, 40, 60

Öğrencilerin aldıkları notların meydan değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 12


65 kişilik bir sınıfta uygulanan kimya sınavının 1.sorusuna 45 kişi doğru yanıt vermiş, 10 kişi yanlış yanıt vermiştir. 10 kişide soruyu boş bırakmıştır.

Buna göre sınavın 1. sorusunun güçlük indeksi kaçtır?

Soru 13


Öğrencilerin fikirleri nasıl birleştirdiklerini ya da bir konunun çatısını nasıl gördüklerini ortaya koyan ve az anlatım içeren grafiksel araçlardır.

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bir öğrencinin yaptığı araştırmanın puanlanmasında performans göstergeleri "Kötü", "Orta" ve "iyi" olarak nitelendirilmiştir.

Öğrencinin araştırmasının puanlanmasında kullanılan puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Ölçme Değerlendirme Testi 7 sorularını online çözebilirsiniz.