2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV çöz

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IVSoru 1


Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının kapsamı şunlardır;

- Ünitede öğretilmesi planlanan tüm kritik davranışlar ,

- Dersin hedeflerinde kapsanmış olan davranışsal özellikleri belirleyici kritik davranışların yeterli örneklemi

- Öğrencinin gelişmesinde etkili olduğu düşünülen tüm ön öğrenmeler

Öğrenmeler üzerinde yapılan değerlendirme çalışmaları için sırasıyla aşağıdakilerden hangileri daha uygundur?

Soru 2


I, z Standart puanı 0,5’in altında olan öğrenciler dersi tekrar alacaklardır.

II. Ağırlıklı ortalaması 50 olan öğrenciler dersi geçer.

III. Okula devamsızlığı 20 günü geçen öğrenciler notlarına bakılmaksızın sınıfta kalırlar.

IV. Medyan puanının üstünde puan alan öğrenciler başanlıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri mutiak değerlendirme ölçütüdür?

Soru 3


Öğrencilerin baş çevreleri yeterli duyarlılıkta hatasız şekilde ölçülebilir. Bu ölçme sonuçlarına dayanarak her öğrencinin kaç numara şapka giyeceği kesin olarak belirlenebilir. Fakat bu baş ölçülerine dayanarak öğrencilerin zeka düzeyleri kestirilemez. Bu durumdan ölçmenin geçerliği etkilenir.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Soru 4


Aşağıdaki tabloda 4 farklı testin güvenirliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

2019 KPSS Ölçme Deneme

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 5


I. Her öğrenciye farklı güçlükte soru sormak

II. Öğrencinin heyecanlanmasını önleyici konuşma yapmak

III. Her öğrenciye farklı soru sormak

IV. Yanlış cevaplanan bir soruyu başka bir öğrenciye sormak

V. Puanlamayı öğrencilerin konuşma becerilerinden arınık yapmak

Yukarıdakilerden hangileri sözlü yoklamaların güvenirlik ve geçerliğini artırır?

Soru 6


Güvenirliği 0,84, ortalaması 60, standart sapması 10 olan bir testte bir öğrencinin T standart puanı 70’tir.

Bu öğrencinin aldığı ham puanın gerçek değeri % 95 olasılıkla hangi aralıktadır?

Soru 7


Haydarhan Öğretmen, öğrencilerin bilişim teknolojileri dersindeki, Parmaklarını klavye tuşları üzerinde doğru biçimde yerleştirir. kazanımının süreç içindeki yaşantılarına ilişkin dönüt sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilere bir hikaye vererek belli bir sürede bu hikayeyi kelime işlemci programında on parmak kullanarak yazmalarını ister. Öğrencilerden en kısa sürede en az hata ile hikayeyi tamamlayan birinci seçerek ödül verir.

Haydarhan Öğretmen öğrencilerin on parmak bilgisayar klavyesi kullanma becerilerini değerlendirmesinde amacına ve ölçütüne göre aşağıdakilerden hangi türü kullanmıştır?

Soru 8


Bir ünitedeki öğrenme eksiklikleri ve bu eksikliklere yol açmış olması beklenebilecek olan öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan testlere ne ad verilir?

Soru 9


Bir testten öğrencilerin aldıkları puanlar ile puanların frekansları arasındaki korelasyon negatif ise aşağıdakiierden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Bir testten alınan puanlar iki ayrı noktada yığılmışsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 11


Sosyal bilgiler öğretmeni Sündüz Hanım uyguladığı yazılı yoklama sorularından birini, Azerbaycan’ın başkenti neresidir, yazınız? biçiminde sormuştur.

Sündüz Hanımın yazılı yoklamada sorduğu bu soru için;

I. Açık uçlu bir sorudur.

II. Nesnel puanlanabilir.

III. Cevaplanmasında şans başarısının etkisi yoktur.

IV. Üst düzey bilişsel beceriyi ölçmeyen bir sorudur.

açıklamalarından hangileri söylenemez?

Soru 12


Performans değerlendirmelerinde zaman zaman öğrenecinin tek bir pozitif özelliği, davranışı ya da eylemi temel alınarak öğrencinin bu özelliği tüm özelliklerine genellenebilmektedir. Bir anlamda öğretmen, öğrencinin çok iyi olduğu bir yönünün etkisinde kalarak tüm performansının çok iyi olduğu yanılgısına düşmektedir.

Bu hatanın önlenmesinde öğretmene aşağıdakilerden hangisini yapması önerilir?

Paylaş

Etiketler:
2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV çöz

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV sorularını çöz 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV çöz. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV soru ve cevapları çözün. 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV sorularını çöz 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV test sorularını çöz.

2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV Soruları

2021 2021 KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IV