KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II - çöz

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II soruları cevapları
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II



Soru 1


Ölçme araçlarında eşit birimlilik kavramını açıklamak için aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin işlevleri arasında değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden değildir?

Soru 4


Bir yazılı sınavında 3 soru öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmadığından her öğrenci soruyu nasıl anIadıysa ona göre cevaplanmıştır. Öğrencilerin sorudan ne anladığına ve cevaplarına bakıldığında belirli bir tutarlık ya da doğruluk payı olmasına karşın puanlama anahtarına göre birçok öğrenciye puan verilmemiştir.

Bu durumdan testin hangi özelliği öncellikle etkilenmiştir?

Soru 5


Ali Türkçe dersindeki sınavdan 55 aldı.ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Soru 6


Bir Coğrafya öğretmen i derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de bakır çıkarılan illeri sormuştur.

Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?

Soru 7


Test tekrar test tekniği için aşağıda verilen uygulama, test, grup sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi geçerlik için doğrudur?

Soru 9


Çoktan seçmeli testlerde sorulara ne denir?

Soru 10


Ülke genelini kapsayan ve katılımın çok yüksek olduğu YKS, KPSS gibi seçme-yerleştirme sınavlarında aşağıdaki ölçme araçlarından hangisinin kullanılması daha uygun olur?

Soru 11


Bir sınavda soruların ölçtüğü davranışların hiçbirine sahip olmayan bir öğrencinin aşağıdaki sınav türlerinden hangisinde kazanacağı puan en yüksektir?

Soru 12


Yapılandırılmış testler hangi bilişsel alan basamaklarındaki davranışların ölçülmesinde tamamen yetersizdir?

Soru 13


Bir sınıfta bulunan dokuz öğrencinin 30 soruluk testten elde ettikleri puanlar 12, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28 şeklindedir.

Buna göre sınıf puanlarının ortancası kaçtır?

Soru 14


14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız.

60 kişilik bir sınıfta yapılan sınavda bir soruyu sınıfın tamamı doğru cevaplamıştır.

Bu sorunun ayırıcılık gücü indeksi kaçtır?

Soru 15


Sorunun güçlük indeksi kaçtır?

Soru 16


Değişik araçlarla elde edilmiş olan ölçme sonuçlarının birimlerini eşitlemek için aşağıdaki yollardan hangisinden yaralanabilir?

Paylaş

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.