KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III - çöz

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III soruları cevapları
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı IIISoru 1


Aşağıda 40 öğrencinin katıldığı 5 maddelik bir testin maddelerini doğru cevaplayanların sayısı verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 8

Tabloya göre test varyansına en fazla katkıyı sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıda bir testin dağılımına ait puan grup aralığı ve yığılmalı frekans yüzdesi verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 8

Verilen tabloya göre aşağıdaki istatistik verilerinden hangisine ulaşılamaz?

Soru 3


Bir spor okulunda 22 voleybolcu, 27 basketbolcu ve 39 futbolcu olmak üzere toplam 88 sporcu vardır.

Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 4


24 kişinin işe alınacağı bir kuruma ön koşulları sağlayan 720 kişi başvurmuştur. Aşağıdaki tabloda da 5 teste ait bazı istatistiksel değerler verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 8

Buna göre kurumun verilen testlerden hangisini kullanması uygun olur?

Soru 5


Bir üniversitede araştırma görevlisi olmak için ALES'ten alınan puanın 70 ve üzeri, YDS'den alınan puanın 55 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu ön koşulu sağlayan adaylar içerisinden ayrılan 3 kişilik kontenjan sayısının 4 katı kadar aday sınava girmeye hak kazanmaktadır. ALES puanının % 60'ı ve YDS puanının % 40'ı alındığı ön değerlendirmede ALES puanı 90, YDS puanı 70 olan Hüseyin Bey, diğer adayların ağırlıklı ortalaması yüksek olduğu için sınava katılamamıştır.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Çiğdem Öğretmen, fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine çoktan seçmeli bir test uygulamıştır. Bu uygulamış olduğu test sonucunda Çiğdem Öğretmen, sınıftaki başarısız öğrencilerin başarılı; başarılı öğrencilerin başarısız olduğunu gözlemlemiştir.

Verilen bu durum uygulanmış olan bu testin öncelikle hangi özelliğinin olumsuz etkilendiğini gösterir?

Soru 7


Aşağıdaki tabloda beş derse ait istatistiksel veriler ve bir öğrencinin bu derslerden aldığı puanlar verilmiştir.

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı Soru 8

Verilen tabloya göre öğrencinin derslerdeki başarısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

Soru 8


Portfolyolar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 9


Funda Öğretmen, öğrencilerin tartışma ve iletişim becerilerini geliştirmek istemektedir. Bunun için öğrencilerinden " Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir?" sözü hakkında araştırma yapmalarını, mantık yürüterek tezler, antitezler ve sağlam kanıtlarla iki farklı görüşü bir jüri karşısında savunmalarını istemektedir.

Funda Öğretmen'in tartışma esnasında öğrencileri değerlendirirken aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması daha uygun olur?

Soru 10


Soner Öğretmen, kimya dersinde gösterip yaptırma tekniğini kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemek istemektedir.

Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir öğretmenin;

I. Yazılı yoklamaları değerlendirirken dikkatsiz puanlama yapması

II. Yazılı yoklamaları puanlarken dersi düzenli dinleyenlerin puanlarına 5'er puan daha eklemesi

III. Sınav süresini yetersiz belirlemesi nedeniyle son soruyu hiçbir öğrencinin cevaplayamaması

Yukarıdaki hatalardan hangileri sadece geçerliği düşürür?

Soru 12


Her tarttığı nesneyi 100 gr eksik tartan teraziyle satış yapan bir pazarcının yaptığı ölçme işlemleri için aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebillr?

Soru 13


Aşağıdaki örneklerden hangisinde kontrol listesinin kullanılması daha uygundur?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi ürün dosyalarının sınırlılıklarından biri değildir?

Soru 15


Matematik öğretmeni Mehmet Bey ilkokul 4. sınıfta okuyan öğrencilere bir sonraki üniteyi öğrenebilmeleri için herkesin çarpım tablosunu tam olarak bilmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu amaca yönelik olarak Mehmet Öğretmen öğrencilerin çarpım tablosunu bilip bilemediklerini belirlemek için bir test uygulamıştır.

Bu durumda uygulanan testin güçlüğünün aşağıdaki değerlerden hangisine yakın olması beklenir?

Soru 16


20, 30, 35, 40, 65, 75, 90 Yukarıdaki sayı dizisine aşağıdakilerden hangisi eklenirse medyanı 50 olur?

Paylaş

KPSS Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

serap eroğl
Doğru: 14
87.5 Puan
suzan pelit
Doğru: 13
81.2 Puan
benjamin
Doğru: 12
75 Puan
akazan
Doğru: 11
68.7 Puan
gulll
Doğru: 11
68.7 Puan