KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi - çöz

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi soruları cevapları
KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler TestiSoru 1


Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en fazla bilgi veren merkezi eğilim ve dağılım ölçüsü eşleştirilmiştir?

Soru 2


50 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanan bir testin bir maddesine öğrencilerden 35'i yanlış yanıt vermiştir.

Bu maddenin güçlük düzeyi için aşağıdaki yorumların hangisi daha doğru olur?

Soru 3


3. - 5. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN PARAGRAFA GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

150 kişilik bir gruptan elde edilen sınav puanlarından bir maddeye ilişkin analiz sonuçlarına göre, maddenin güçlük indeksi 0.60 bulunmuştur. Bu maddeyi % 27'lik (41 kişi) üst gruptan doğru cevaplayanların sayısı 30 ve alt gruptan doğru cevaplayanların sayısı 19'dur.

Maddenin ayırıcılık indeksi kaçtır?

Soru 4


Maddenin güçlük indeksi değişmeden, maddeyi üst gruptan yanıtlayanların sayısı 40 olsaydı, madde ayırıcılık indeksi aşağıdaki değerlerden hangisi olurdu?

Soru 5


Paragrafta verilen bilgilere göre, bu madde hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenirse daha uygun bir yorum olur?

Soru 6


Test puanlarına ilişkin verilen değişim ölçülerinden hangisi en az bilgiyi verir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi test planında testin deneme ve asıl uygulanmasından sonra yapılması zorunlu ilk işlemdir?

Soru 8


Bir testin 13. maddesine, sınıftaki alt ve üst gruplar aynı oranda doğru cevap vermişlerdir.

Bu durumda aşağıdaki açıklamalardan hangisi kesin olarak doğrudur?

Soru 9


9 - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ VERİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir grup öğrencinin bir dersten aldıkları notlar aşağıdaki gibidir:

5, 6, 8, 4, 10, 2, 4, 9, 8, 4

Yukarıdaki veri setinin aritmetik ortalaması kaçtır?

Soru 10


Yukarıdaki veri setinin ortancası kaçtır?

Soru 11


Yukarıdaki veri setinin modu (tepe değeri) kaçtır?

Soru 12


Yukarıdaki veri setinin ranjı (dizi genişliği) kaçtır?

Soru 13


I. Verileri sıralamak

ll. Verileri gruplamak

lll. Verileri grafikle göstermek

IV. Frekans tablosu oluşturmak

Verilerin düzenlenmesi hangi sıra ile yapılırsa daha uygun olur?

Soru 14


I. Ranj

II. Mod

III. Medyan

IV. Varyans

Yukarıda verilenlerden hangileri dağılım ölçüleridir?

Soru 15


Bir grubun puan dağılımında ortanca, ortalama ve modun birbirine eşit olması için aşağıdaki durumların hangisi gerçekleşmelidir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi ortancanın özelliklerinden değildir?

Paylaş

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi sorularını online çözebilirsiniz.