KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II - çöz

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II soruları cevapları
KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi IISoru 1


1. ve 2. Soruları Aşağıdaki Verileri Kullanarak Cevaplayınız.

Testin güvenirlik katsayısı (r) - 0,64

Standart sapma - 6

Ali'nin puanı - 45

Tablodaki istatistiki verileri verilen bu dağılımın standart hatası kaçtır?

Soru 2


Ali'nin bu dağılımda % 95 olasılıkla alabileceği maksimum puan kaçtır?

Soru 3


3. - 5. Soruları Aşağıdaki Bilgiye Göre Cevaplayınız.

kpss ölçme ve değerlendirme test

Yukarıdaki tabloda verilen 7.maddenin güçlük indeksi kaçtır?

Soru 4


Yukarıdaki tabloda verilen 7.maddenin ayırıcılık indeksi kaçtır?

Soru 5


Yukarıdaki tabloda verilen 7. maddede işlevini en iyi yerine getiren çeldirici hangisi olmuştur?

Soru 6


6. - 12. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız.

kpss ölçme ve değerlendirme test

Yukarıdaki bilgilere göre hangi testten elde edilen puan dağılımı daha simetriktir?

Soru 7


Tüm testlerdeki soru sayısı eşit kabul edilirse sınıfın "mutlak başarı düzeyi" hangi testte daha yüksektir?

Soru 8


Sınıfın test puanları hangi testte daha heterojen bir dağılım göstermiştir?

Soru 9


Sınıfın test puanları dağılımı hangi testte daha homojendir?

Soru 10


Sınıfın test puanları hangi testte en çarpıktır?

Soru 11


Sınıfın aritmetik ortalamasının dersi geçme ölçütü olarak kullanıldığı durumda hangi test puanları için dersi geçen öğrencilerin sayısının dersten kalan öğrencilerin sayısından daha az olması beklenir?

Soru 12


Sınıfın aritmetik ortalamasının dersi geçme ölçütü olarak kullanıldığı durumda hangi test puanları için dersi geçen öğrencilerin sayısının yaklaşık olarak dersten kalan öğrencilerin sayısına eşit olduğu söylenebilir?

Soru 13


Madde analizi sonucunda testin 2. maddesinin güçlük indeksi 0,80 olarak hesaplanmasına rağmen madde testten çıkarılmamıştır.

Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 14


Bir testte 100 soru vardır ve test puanlarının dağılımına ilişkin değerler şu şekildedir:

Ortalama: 65, Medyan: 75, Mod: 85.

Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu dağılım için daha doğru olur?

Paylaş

KPSS Ölçme ve Değerlendirme İstatistiksel İşlemler Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Deniz Saham
Doğru: 14
100 Puan
Özlemuhl
Doğru: 14
100 Puan
jigsaw99
Doğru: 13
92.8 Puan
Aze
Doğru: 12
85.7 Puan
Ümmühan ozturk
Doğru: 12
85.7 Puan
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri