Ölçmede Hata Türleri Test

Ölçmede Hata Türleri Testonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçmede Hata Türleri Test çöz. Ölçmede Hata Türleri Test online çöz

Ölçmede Hata Türleri Testonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçmede Hata Türleri Test çöz. Ölçmede Hata Türleri Test online çöz

Ölçmede Hata Türleri Testonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçmede Hata Türleri Test çöz.Ölçmede Hata Türleri Test Çöz

Ölçmede Hata Türleri Testonline çözün. KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Ölçmede Hata Türleri Test çöz. Ölçmede Hata Türleri Test online çöz

Online Ölçmede Hata Türleri Test Soruları çöz

Soru 1


Bir beden eğitimi öğretmeninin, okulun futbol takımındaki öğrencilere fazla puan vermesi sınav sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olur?

Soru 2


Aşağıda verilen durumlardan hangisi tesadüfi hataya örnek gösterilebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarına karışabilecek hata kaynaklarından biri değildir?

Soru 4


Bir tarih öğretmeni uygulamış olduğu sınav sonucunda öğrencilerin aldıkları puanları düşük bulmuş, bu nedenle her öğrenciye aldığı puanın % 5'i oranında fazla puan vermiştir.

Öğretmenin bu tutumu sınav sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olmuştur?

Soru 5


Bir felsefe öğretmenin uyguladığı 30 soruluk sınavda gereğinden az zaman vermesi nedeniyle, hiçbir öğrenci son 2 soruyu cevaplandıramamıştır.

Öğretmenin gereğinden az zaman vermesi sınav sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olmuştur?

Soru 6


Bir öğretmenin, öğretmen çocuklarına fazla puan vermesi, sınav sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olur?

Soru 7


I. Kaynağı ve ölçmedeki miktarı kesin olarak belirlenemez.

II. Ölçmeciden, ölçme aracından veya ortamdan kaynaklanabilir.

III. Ölçmeye bazen pozitif bazen de negatif yönde etki eder.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hata türlerinden hangisine aittir?

Soru 8


Tarih öğretmeni Ahmet Bey "18. yüzyıl Osmanlı Tarihi" dersinde yazılı sınav uygulamıştır. Yazılı sınavları puanlamak için cevap anahtarı hazırlamasına rağmen kendi düşüncelerine uygun görüşler yazan öğrencilere 5 puan daha fazla vermiştir.

Ölçme sonuçlarına karışan hataya ne ad verilir?

Soru 9


Bir Türkçe öğretmeni uygulamış olduğu sınavda öğrencilerin aldıkları puanları düşük bulmuş, bu nedenle tüm öğrencilerin puanlarına 10 puan eklemiştir.

Öğretmenin bu tutumu ölçme sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olmuştur?

Soru 10


Bir beden eğitimi 19 Mayıs töreni için öğrencilere hazırlattığı etkinliğin çok beğenilmesi nedeniyle etkinliğe katılan öğrencilerin puanlarına beş puan eklemiştir.

Öğretmenin bu tutumu ölçme sonuçlarına aşağıdaki hata türlerinden hangisinin karışmasına neden olmuştur?

Paylaş

Etiketler: