Öğretim Kuramları Testi

Öğretim Kuramları Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi çöz.Öğretim Kuramları Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi çöz. Öğretim Kuramları Testi online çöz

Öğretim Kuramları Testi Çöz

Öğretim Kuramları Testi çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi Öğretim Kuramları Testi çöz. Öğretim Kuramları Testi çöz

Online Öğretim Kuramları Testi Soruları çöz

Soru 1


- Öğrenme konuları hayat ile ilişkilendirilir.

- Öğrenci bilgiyi keşfeder ve uygular.

- İşbirlikli çalışmayı gerektirir.

- Ortaya ürün ya da performans konulur.

Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisine aittir?

Soru 2


Bilgi bireyin yaşantısından bağımsız değildir, öğrenenin var olan değer yargıları ve yaşantıları tarafından üretilir. Zihin boş bir levha olarak görülmez. Birey bilgiyi etkin biçimde işler, önceki bilgileri ile bağlantı kurar, kendi yorumlarını katar ve bilgiyi özümser. Öğrenme ezberlemeye değil, öğrenenin bilgiyi transfer etmesine, var olan bilgiyi yeniden yorumlamasına ve yeni bilgi oluşturmasına dayanır.

Yukarıda özellikleri verilen öğrenme - öğretme kuramı ya da yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Öğrencilerin küçük bilgi parçalarını bireysel hıza göre adım adım öğrenmesini ve etkin katılımını öngören öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden. hangisidir?

Soru 4


I. Keller tarafından geliştirilmiştir.

II. Her öğrenciye sahip olduğu öğrenme yoluna göre öğrenme olanağını sağlar. 

III. Öğrenme düzeyleri bakımından benzer olan öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmasını sağlar.

Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


- Bilgi, birey tarafından etkin bir biçimde zihinde oluşur.

- Öğrenme sorumluluğu öğrencidedir.

- Birincil bilgi kaynakları kullanılır.

- Öğrencilere öğrenme yaşantıları sağlanır.

Yukarıda özellikleri verilen öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


- Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini sağlama

- Öğrenme ölçütünü belirleme

- Öğretim sürecinde, ipucu, pekiştireç, öğrenci katılımı ve dönüt-düzeltme kullanma

- Eksik öğrenmeleri belirleme ve giderme

- Bütün öğrencilerin öğrenmesini sağlama

Yukarıda özellikleri açıklanan ögrenme - öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Keller'in savunduğu bireyselleştirilmiş öğretim, öğrencilerin bireysel olarak çalışmasını değil, bireysel yetersizliklerin grup içerisinde giderilmesini öngören bir tekniğidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretim tekniklerinden biri değildir?

Soru 8


Öğrencilerine öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışma ve grupla işbirliği yapma, eleştirel ve yansıtıcı düşünme, bilgiyi üretme ve kullanma becerileri kazandırmak isteyen bir öğretmene öncelikli olarak aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisi önerilir?

Soru 9


Öğretmeni sınıftaki öğrencileri küçük gruplara ayırır. Önce konuyu bireysel olarak çalışmalarını, sonra bu çalışmalarını grup arkadaşlarının çalışmalarıyla karşılaştırmalarını ve tartışmalarını ister. Daha sonra gruplardan yaptıkları çalışmaların konuyla ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister.

Öğretmenin yararlandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Derslerinde öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı hedef ve davranışları etkinlik merkezli uygulamalara dayandıran ve öğrencilerinin deneyimlerini farklı durumlara aktarabilmelerine önem veren bir öğretmenin aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir?

Soru 11


- Bir problemin çözümüne ilişkin farklı yollar önerme

- Bir problemin çözümünde en uygun yolu bulma ve kullanma

Yukarıda özellikleri verilen öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Üniteler ve konular basitten-karmaşığa doğru hiyerarşik olarak sıralanır ve sınıfta bir ünite ya da konu bütün öğrencilerce belli bir standartta öğrenildikten sonra bir sonraki ünite ya da konuya geçilir.

Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme - öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: