KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi - çöz

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi soruları cevapları
KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi

KPSS Paragraf Ana Düşünce TestiSoru 1


Öğretmen, gözlem ve keşiflerini değil, araştırma, soruşturmayı gündemde tutmalıdır. Öğretmenlik sanatı, bir insan ilişkileri laboratuvarı yönetmek gibidir. Bu laboratuvarda öğretmen de öğrenci olmalı ve kendini geliştirmeli; cevapları değil, soruları ve ilişkileri tutmalıdır gündemde. Çünkü, öğretmen aynı zamanda bir insan ilişkileri uzmanı gibi olmalıdır ki, eğitim ve öğretim olayı gerçekleşsin.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Van Gogh, hani şu empresyonist anlayışın öncüsü dahi ressam... Devrindeki diğer ressamların aksine hayatı boyunca tek tablo satabildi; onu da yok fiyatına. Şimdi bir resmiyle köyler, kasabalar satın alınır. Peki döneminde yaşayan insanlar niçin onu ekmeksiz veya çaresiz bıraktı?

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Burada bir şiir tanımı yapmamı istiyorsunuz. Ama yapmayacağım; çünkü tanımlama şairi dondurur. Yani onu yaşarken değil de soyut halde ele alır. Oysa şiir duran, donuk bir şey değildir. Bu bakımdan tanımlama da ister istemez şiirin belli bir yerde ve belli bir çağdaki anlayışı olmak zorundadır.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Evrendeki yalnızlığının, ölümlülüğünün bilincinde olan insan için sevgi, hiçliğe karşı bir varoluş biçimi, çabasıdır. Sevgisizliğin ve yalnızlığın koyulttuğu anlamsızlığa karşı sevgide varlığın sürekli gerekli ve anlamlı kılmak insanın en derin özlemlerinden biridir. insanoğlunun bu özlemini gerçekleştirmedeki arayış ve çabaları ise kendisinin yaşattığı kültürünün içinde belirlenmektedir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Hiç kimse şair, ressam ve müzisyen olarak doğmaz, tıpkı muhasebeci olarak doğmadığı gibi. Bir şeyler olunur veya olunmaz. Eğer bazı insanların doğuştan şair olma yeteneğine sahip olduğunu düşünürsek hayatımızda elde edebileceğimiz pek çok şeye de ulaşamayız.

Bu parçadaki düşüncelerin sahibi, aşağıdakilerin hangisiyle görüşlerini özetleyebilir?

Soru 6


Dilimiz çok değişmiş, Fransızlar, İngilizler şanslı; onlar 14. yüzyıldan kalan kitaplarını da okuyabiliyorlar, diyoruz. Yok böyle bir şey, aslında bu bir mübalağadır. Bu değişim bütün milletler için geçerlidir. Bizim için Fatih devrinde yazılmış bir şiiri günümüz diline çevirmeden okumak nasıl mümkün değilse, bir Fransız da 15. yüzyılda yaşamış bir yazarın eserini bugünün Fransızcasına çevrilmemişse anlamakta zorlanır. Hatta bu konuda biz batılılardan daha iyi durumdayız.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


"Mega" sözcüğü son birkaç yıldır hem konuşma, hem de yazı dilimize taht kurdu. İletişim ortamında gözde oldu. Her konuşmaya girdi, sözü böldü. Büyüklük ifadesi için vazgeçilmez bir sıfat oldu. Sıfat diyoruz. Oysa "Mega", Batı dillerinde sıfat değil, ön ektir. Bu ek megafon, megaton, megavat gibi sessiz, sakin yaşayıp gidiyordu. Türkçe'de ön ek olmağı için dar bir alanda sıkışmış kalmıştı. Artık büyük diyemiyoruz, şahane, harika, muhteşem, dev, görkemli, gösterişli diyemiyoruz. Dilimizi böyle kalıp ifadelerle daraltmayalım. Maymuncuk gibi kelimeler dile zara veriyor, ifadeyi zayıflatıyor, düşünceyi sığlaştırıyor.

Bu parçada vurgulanan düşünceyi en iyi yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bir sanatçının, hayali işleyen ve ülkesini seven bir şairin, yazarın, ateşli hastalığa tutulmuş toplumu için yapacağı iş, kudurmuş denizin üstünde süzülerek uçmak ve gücü yettiğince o korkunç uğultuyu yatıştırmaya çalışmaktır. Kendisi uğultular içinde bunalsa, yorgun ve bitkin düşse de; uçuşundan, gözlerindeki mavi işıltılardan bir şey kaybetmemek... Aşağıdakilere gökyüzünü, ışığı hep ışığı, göstermektir.

Parçaya göre sanatçının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi sorularını online çözebilirsiniz.