KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II - çöz

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II soruları cevapları
KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi IISoru 1


Bir palyaço, bir gazetecinin "Neden palyaçoluk sanatı üzerine bir kitap yazmıyorsun?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Oturdum ve yazdım; ama aksiliğe bakın ki makineye kağıt koymayı unutmuşum. Koca şaheser boşa gitti. Bir daha hiç kimse o kadar güzel bir kitap yazamayacak.

Bu parçada palyaçonun anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Eleştirinin görevi şiiri bir klişeye ya da sıradan sözlere döndürmek değildir. Eleştirmenin görevi, şiirin gerçek değerini, güzelliğini gözler önüne sermektir. Bunu yaparken de şiirin iç değerlerinden hareket etmek zorundadır. Ona kendi duygularını, beğenilerini katmamalı, şiiri şairin dünyası içinde değerlendirmelidir.

Bu parçadan çıkabilecek temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Eğitim sistemimiz esas olarak öğrencilere daha erken yaşlardan başlayarak okumayı sevdirerek ve okula yaklaştırarak onu teşvik edecek bir sistem değil, zorlayıcı ve cezalandırıcı bir sistemdi. Böyle bir sistemde yetişen öğrencilerin gençlik döneminin kendine özgü şartları içinde okumayı sevmemeleri ve zorlanmaları son derece doğaldır.

Bu parçaya göre, öğrencilerin okumayı sevmemelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


İyi yazılmış bir romanda biz, davranış, duyuş ve düşünüş bakımından birbirinden ayrı vasıfları taşıyan insanlarla kaşılaşırız. Bir romanı canlı yapan hayatın zenginlik, karışıklık ve derinliğidir. Kötü romanlarda ise, şematik şekiller ve kuklalar vardır. İnsanları gerçekte olduğu gibi değil de sınırlı ve belli düşünce kadrolarına göre tasvir eden romanların güzel olmaması bu yüzdendir.

Bu parçaya göre, bir romanın "kötü roman' olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bir zamanlar bir kızılderili oymağında yaşayanlar, meyve ve sebze dışında başka bir şey yemezlermiş. Et olarak da salt balık yerlermiş. Bir kıtlık olmuş, sebze ve meyveler olmadığı gibi göldeki balıkların da hastalık yüzünden kökü kurumuş. Dağlarda yaban geyikleri çok-· muş. Ne ki dinlerince balık dışında et yemek günahmış. Oymağın yöneticileri, geyik etinin yenebileceğini, onun günah olmadığını söylemişlerse de kandıramamışlar kimseyi. Yöneticiler, düşünmüşler taşınmışlar, tutmuş yaban geyiğine dağbalığı anlamına gelen bir ad takmışlar. Bundan sonra da yaban geyiklerini yemeğe başlamış halk.

Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Gecekondu ailelerinde hem geleneksel alışkanlıkları sürdürme hem de kentsel yaşama ayak uydurma isteği bir arada görülmektedir. Tam anlamıyla kırsal yaşam alışkanlıklarından, bir başka söyleyişle köylülükten kurtulamayan, öte yandan kentli olmaya özenen tutumlar sergileyen bir aile tipi söz konusu olmaktadır. Kırsal bir toplumdan kentsel bir topluma geçiş, toplumsal hayatın her cephesinde büyük ölçüde değişiklikler meydana getirmektedir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Çocukken babamın kitaplığından bana bir Leyla ile Mecnun kalmış. Bu kitapla ne büyük haz ve hayranlık saatleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu kitabı, yaşadığımı başka bir hayatta yazmışım gibi geliyordu bana, o kadar candan o kadar sıcaktı ki, sanki benim hayatımı anlatıyordu.

Bu parçadan çıkabilecek en kapsamlı yargı aşağdakilerden hangisidir?

Soru 8


Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Herhangi bir yolculuğa çıkarken hangi okuryazar yanına bir iki kitap almayı düşünmez? Yolculukta çevremize bakıp dalmaktansa, yanımıza aldığımız kitapları okuyamasak bile, onları gene de elimizin altında bulundurmak isteriz. Çünkü onların, can yoldaşı olduğunu biliriz. Düşünüyorum da, şu dünyadan kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Paragraf Ana Düşünce Testi II sorularını online çözebilirsiniz.