KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri TestiSoru 1


Program geliştirme çalışma grubunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme karar ve koordinasyon grubunun görevlerinden biri değildir?

Soru 3


I. Durum çözümlemesi

ll. Amaçlar

lll. Öğrenme-öğretme

IV. Programı desenleme

V. Programı uygulama

VI. Değerlendirme

Yukarıda aşamaları verilen program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi olası genel amaçların eğitim felsefesi ve eğitim psikolojisi süzgeçlerinden geçirilirken kullanılan ölçütlerden biri olamaz?

Soru 5


Program geliştirme sürecinde çalışma grubu çok önemli işler yapar. Ama bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyar. Çalışma grubunun program geliştirme sürecinde öncelikle danışmanlık alması gereken danışma kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 6


Program geliştirme sürecini yürüten gruplar için o grup beyin takımıdır. Bu grup her şeyi belirler. Bu gruptaki her bir üye adeta orkestra şefi, basketbol koçu gibi görev yapar.

Açıklamada sözü edilen grup içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Taba'nın program geliştirme modelinin başlangıç aşamasıdır?

Soru 8


Aşağıda verilen modellerin hangisinde hedefler olası hedefler ve kesinleşmiş hedefler olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir?

Soru 9


- içerik

- Bağlam

- Öğrenme durumları

- Genel amaçlar

- Değerlendirme

Yukarıdaki aşamalar hangi program geliştirme modeline aittir?

Soru 10


Değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlar yetersiz ise Taba-Tyler modelinde hangi aşamaya geri dönülür?

Soru 11


I. iş dünyasının bireylerden beklediği özellikler

ll. Programı geliştirilen disiplindeki son gelişmeler

lll. Öğrencilerin önceki öğrenmeleri

Yukarıdaki verilere göre, olası genel amaçları belirlerken kullanılan kaynaklar hangisinde doğru sırada yer almaktadır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi daha etkili öğrenmeyi sağlar?

Soru 13


Öğretim materyalinin, ele alınacak derste öğrencilere kazandırılmak istenenlerle tutarlığının değerlendirilmesi, materyalin en çok hangi özelliğine dikkat edildiğini göstermektedir?

Soru 14


I. Yazıların punto büyüklüğü

ll. Dilin somutluğu ve sadeliği

lll. Fotoğraf ve grafiklerin yerleşimi

IV. Bilgilerin geçerliği ve güncelliği

Yukarıdakilerden hangileri ders kitaplarının biçimsel görünümüyle ilgilidir?

Soru 15


Derste sırasıyla görsel-işitsel, üç boyutlu ve işitsel materyaller kullanan bir öğretmen hangilerinden yararlanmış olabilir?

Soru 16


"Program geliştirme modelleri"nden kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Çalışma Grupları ve Modelleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.