KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı - çöz

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

KPSS Program Geliştirme Deneme SınavıSoru 1


Milli eğitimin genel amaçları, hangi tür veya kademede olursa olsun değişmez.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bu amaçlar içerisinde yer alır?

Soru 2


Yılmaz ailesi, iki yaşındaki kızları Kemal'in dil gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için birtakım önlemler almıştır. Aile içerisinde ve çevreyle etkileşimlerinde ana dilin öğretilmesinin ............. kültürleme süreci içerisinde sağlıklı olmayacağını; bu sürecin belli bir plan dahilinde bilinçli bir şekilde .............. kültürleme ile ele alınması gerektiğini düşünmektedir.

Bu açıklamada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 3


I. Eğitim kurumları din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz

II. Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretimden sonraki kurumlardan vatandaşlar ilgi, istek ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanır.

III. Maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Yukarıda açıklanan Milli Eğitim Temel İlkeleri hangi seçenekte sırasıyla verimiştir? (I/II/III)

Soru 4


Eğitimi, toplumsal değer ve anlayışlarını bireye kazandırması olarak değerlendiren bir eğitim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Eğitim bilimlerine katkı sağlayan bazı bilim adamları program geliştirme çalışmalarında bireysel ihtiyaçları daha fazla önemsemiştir.

Buna göre aşağıdaki görüşlerden hangisi verilen açıklamayı destekler niteliktedir?

Soru 6


“Siyasi partilerin tüzüğünü insan haklarına saygı açısından eleştirme” davranışını öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmen hangi zihinsel beceri düzeyinde bir hedef kazandırmak istemiştir?

Soru 7


Suriyeli Aylan’ın cansız bedeninin Bodrum sahiline vurması üzerine Avusturya ve Almanya'nın, Avrupa Birliği yasalarına rağmen kapılarını Suriyeli vatandaşlara açması ve bu tarzda toplumun yaşadığı sosyal, politik, ekonomik gelişmelerin programa yansıtılması aşa­ğıdaki program tasarım yaklaşımlarından hangisiyle ilişkilidir?

Soru 8


Bir matematik Öğretmeni o hafta dersinde “3 basamaklı doğal sayılarda toplama İşlemi" konusunu işlerken öğrencilerinin “2 basamaklı doğal sayılarda toplama işlemini” yapamadıklarını fark eder ve iki basamaklı doğal sayılarda toplama işlemini öğrencilerine anlatmaya başlar.

Öğretmenin süreç içinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içeriği düzenlemesi aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisiyle ilişkilidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi felsefi temelin özelliklerindendir?

Soru 10


İlköğretim programlarında 1. sınıfta yer alan konular arasında “adalet" gibi soyut kavramların yer almasından kaynaklı olarak programlardaki hedeflerin çocuklara kazandırılamadığı görülmektedir. Hedeflerin çocuklara kazandırılamaması programın hangi özelliğinin ihlal edilmesinden kaynaklanır?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gizem-kav
Doğru: 10
100 Puan
yasin3443
Doğru: 10
100 Puan
elif-asya c
Doğru: 10
100 Puan
leyla onay
Doğru: 10
100 Puan
kulin
Doğru: 10
100 Puan