KPSS Program Geliştirme Testleri çöz

KPSS Program Geliştirme Testleri

KPSS Program Geliştirme Deneme 1

KPSS Program Geliştirme Deneme 1

KPSS Program Geliştirme Deneme 1

KPSS Program Geliştirme Deneme 1 - çöz

KPSS Program Geliştirme Deneme 1
KPSS Program Geliştirme Deneme 1


Soru 1


Milli eğitimin genel amaçları, hangi tür veya kademede olursa olsun değişmez.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bu amaçlar içerisinde yer alır?

Soru 2


Yılmaz ailesi, iki yaşındaki kızları Kemal'in dil gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için birtakım önlemler almıştır. Aile içerisinde ve çevreyle etkileşimlerinde ana dilin öğretilmesinin ............. kültürleme süreci içerisinde sağlıklı olmayacağını; bu sürecin belli bir plan dahilinde bilinçli bir şekilde .............. kültürleme ile ele alınması gerektiğini düşünmektedir.

Bu açıklamada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 3


I. Eğitim kurumları din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz

II. Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretimden sonraki kurumlardan vatandaşlar ilgi, istek ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanır.

III. Maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Yukarıda açıklanan Milli Eğitim Temel İlkeleri hangi seçenekte sırasıyla verimiştir? (I/II/III)

Soru 4


Eğitimi, toplumsal değer ve anlayışlarını bireye kazandırması olarak değerlendiren bir eğitim anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5


Eğitim bilimlerine katkı sağlayan bazı bilim adamları program geliştirme çalışmalarında bireysel ihtiyaçları daha fazla önemsemiştir.

Buna göre aşağıdaki görüşlerden hangisi verilen açıklamayı destekler niteliktedir?


Paylaş

Testin Enleri

Esra eskici
Doğru: 5
100 Puan
Uğur TAŞ
Doğru: 5
100 Puan
Muslime Ortak
Doğru: 5
100 Puan
ozlemozlem
Doğru: 5
100 Puan
jigsaw99
Doğru: 5
100 Puan
esraydin08
Doğru: 5
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 4
80 Puan
Teacherr
Doğru: 4
80 Puan
mesakkat
Doğru: 4
80 Puan
Osman80
Doğru: 4
80 Puan