2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II

2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II

2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II - çöz

2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II soruları cevapları
2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II

2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı IISoru 1


Küçük yaşlardan itibaren saz çalmak isteyen Hakan, bu isteğini bir türlü yerine getirememesine karşın üniversitede konservatuvar bölümünü kazanmış ve orada da çelloya merak salmıştır.

Yıllar sonra gitar tutkusu yeniden ortaya çıkan Hakan'ın bu konuda kendini geliştirmek amacıyla amatör bir şekilde saz çalabilmesi için aşağıdaki eğitim türlerinden hangisine katılması daha etkili olur?

Soru 2


Aşağıda verilen program tasarım yaklaşımlarından hangisinde kavram yanılgısı olduğu söylenebilir?

Soru 3


I. Eğitim, kasıtlı ve gelişigüzel kültürleme süreçlerini içerisinde barındıran genel bir kavramdır.

II. Eğitim tanımında yer alan kasıtlı ve istendik kavramları, formal eğitim tanımlamasıdır.

III. İstendik kavramı olumlu öğrenmeleri ifade ettiğinden eğitim sürecinde birey olumsuz öğrenmeler gerçekleştiremez.

IV. Eğitim yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçtir.

Yukarıda eğitime ilişkin verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 4


Eğitimin temelinde insan vardır ve insanın mevcut durumu yetersiz kabul edilir. Bu nedenle insanın istendik yönde değiştirilmesi gerekir.

Verilen bilgiye göre bu değişim süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 5


Bireysel farklılıkların eğitim programlarına yansıtılması çağdaş program anlayışının önemli sorunlarındandır. Geleneksel sınıf sistemi uygulanamıyorsa sınıftaki öğrenci sayısı mümkün olduğunca az tutulmalı ve programlar olabildiğince esnek düzenlenmelidir. Kazanımlar, içerik ve yaşantılara sınıftaki öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekil verilmelidir.

Bu görüşleri savunan bir uzmanın benimsediği program tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 6


I. Yıldız'ın çevresini gözlemleyerek toplumsal kuralları öğrenmesi

II. Asya'ın kursa giderek saz çalmayı öğrenmesi

III. Melis'in okulda problem çözmeyi öğrenmesi

IV. Canan'ın bilgisayarlı programlama alanına hakim olmak için kursa gitmesi

V. Demet'in arkadaş çevresinden argo kelimeler öğrenmesi

Bu sıralananlar arasında aşağıdaki seçeneklerin hangisinde informal öğrenme kapsamına giren ifadelerin tümü bir arada verilmiştir?

Soru 7


İlkokul düzeyinde hazırlanacak bir Türkçe öğretimi programının içeriğinin sarmal yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış olması için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerekmez?

Soru 8


Aşağıda verilenlerden hangisi öğretim programlarının sürekli olarak geliştirilmesinin nedenlerinden biri değildir?

Soru 9


I. Mine'nin orta öğretimde öğrenim görmesi

II. Eğitimi yarım kalan Lale'nin yüksek öğretime devam etmesi

III. Nadire'nin drama kursuna kayıt yaptırması

Bu ifadelerden hangisi ya da hangileri örgün öğretim kapsamında yer alır?

Soru 10


Sınıf dışı öğretim tekniklerinin öğrenmelerin pekiştirilmesindeki önemini çok iyi kavrayan bir öğretmen, öğrencilerine araştırma görevleri vermiş ve onların farklı kaynaklardan yararlanarak ellerindeki rubriklere uygun araştırma ödevleri yapmalarını sağlamıştır.

Buna göre öğrencilerin ödevlerini araştırarak bilgiye ulaşması aşağıdaki eğitim türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Soru 11


I. Ali, eğitimi yaratıcıya ulaşmak için yapılan etkinlikler olarak tanımlamaktadır.

II. Kerim, eğitimi bireyin topluma uyumunu sağlama ve yenik kuşaklara kültürel mirasın aktarılması süreci olarak tanımlamaktadır.

III. Kemal, eğitimi bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etme süreci olarak tanımlamaktadır.

Eğitim tanımları dikkate alındığında Ali, Kerim ve Kemal'in benimsedikleri felsefi akımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 12


Program geliştirme süreci ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Paylaş

2019 KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

elif-asya c
Doğru: 12
100 Puan
leyla onay
Doğru: 12
100 Puan
kulin
Doğru: 12
100 Puan
nur96
Doğru: 11
91.6 Puan
blackbook
Doğru: 11
91.6 Puan