KPSS Program Geliştirme Deneme 3

KPSS Program Geliştirme Deneme 3 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Program Geliştirme Deneme 3

KPSS Program Geliştirme Deneme 3

KPSS Program Geliştirme Deneme 3 - çöz

KPSS Program Geliştirme Deneme 3 soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Deneme 3


Soru 1


Küçük yaşlardan itibaren saz çalmak isteyen Hakan, bu isteğini bir türlü yerine getirememesine karşın üniversitede konservatuvar bölümünü kazanmış ve orada da çelloya merak salmıştır.

Yıllar sonra gitar tutkusu yeniden ortaya çıkan Hakan'in bu konuda kendini geliştirmek amacıyla amatör bir şekilde saz çalabilmesi için aşağıdaki eğitim türlerinden hangisine katılması daha etkili olur?

Soru 2


Örgün eğitim içerisinde yer alan, okul öncesi dönemde öğrenim gören çocuklardan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Soru 3


I. Eğitim, kasıtlı ve gelişigüzel kültürleme süreçlerini içerisinde barındıran genel bir kavramdır.

II. Eğitim tanımında yer alan kasıtlı ve istendik kavramları, formal eğitim tanımlamasıdır.

III. İstendik kavramı olumlu öğrenmeleri ifade ettiğinden eğitim sürecinde birey olumsuz öğrenmeler gerçekleştiremez.

IV. Eğitim yaşam boyu devam etmesi gereken bir süreçtir.

Yukarıda eğitime ilişkin verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 4


Eğitimin temelinde insan vardır ve insanın mevcut durumu yetersiz kabul edilir. Bu nedenle insanın istendik yönde değiştirilmesi gerekir.

Verilen bilgiye göre bu değişim süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 5


Eğitim sistemimizde kullanılacak plan ve programları, ders araç gereçlerini araştırmak ve uygulama kararı alınması için gerekli makamlara sunmak

İlköğretim ve ortaöğretimde yurtdışından alınan diplomaların denkliklerini tespit etmek

Yabancı ülkelere gönderdiğimi öğrencilerin plan ve programlarını incelemek

Bu görevleri yapmakla yükümlü kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Yıldız'ın çevresini gözlemleyerek toplumsal kuralları öğrenmesi

II. Asya'ın kursa giderek saz çalmayı öğrenmesi

III. Melis'in okulda problem çözmeyi öğrenmesi

IV. Canan'ın bilgisayarlı programlama alanına hakim olmak için kursa gitmesi

V. Demet'in arkadaş çevresinden argo kelimeler öğrenmesi

Bu sıralananlar arasında aşağıdaki seçeneklerin hangisinde informal öğrenme kapsamına giren ifadelerin tümü bir arada verilmiştir?


Paylaş

Testin Enleri

Ezgi Aslan
Doğru: 6
100 Puan
rabbit
Doğru: 5
83.3 Puan
Gamze Çam
Doğru: 5
83.3 Puan
Melaikee
Doğru: 4
66.6 Puan
Aze
Doğru: 4
66.6 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri