KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018)

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018)

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018) - çöz

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018) soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018)

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018)Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özelliklerinden biridir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi eğitimin siyasal işlevi değildir?

Soru 3


Yapılandırmacı anlayışla birlikte sınıflarda öğrenen merkezli öğretim anlayışı önemsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir.

Bu açıklamada hangi eğitim felsefesi ön plana çıkmaktadır?

Soru 4


Şehirdeki bir okulda çalışan Selma Öğretmen eşinin tayini nedeniyle gittiği bir köy okulunda önceki yılın ders planlarını uygulayamamıştır .

Bu açıklama bir programda ve planlarda olması gereken hangi ilkeye örnektir?

Soru 5


Öğrenen merkezli program geliştirme tasarımları hangi eğitim felsefesinden etkilendiğini söyleyebiliriz?

Soru 6


Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İşle ilgili standartları ortaya koymaya çalışan bir program geliştirme komisyonunun kullanabileceği en uygun ihtiyaç belirleme teknikleri hangileridir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi olası genel amaçları belirlerken bireyin kaynak olarak kullanıldığının bir göstergesi değildir?

Soru 9


"Topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme" davranışı psikomotor alanın hangi basamağında yer alır?

Soru 10


"Açı türlerini öğrenme" ifadesi hatalı bir davranış yazım şeklidir.

Bunun nedeni, davranışların hangi özelliğiyle ilgilidir?

Soru 11


Öğretim süreciyle gerçekleştirilebilir olma, hedeflerin hangi özelliğidir?

Soru 12


İnsan ile doğa arasındaki ilişkiler üzerinde duran felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi günlük ders planında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme karar, koordinasyon, çalışma ve danışma gruplarının tümünde yer alan üyelerden biridir?

Soru 15


Yeni bir konunun önce ana hatları, sonra ögeleri arasındaki ilişkiler ele alınırsa, öğrenme kolaylaşır.

Yukarıdaki bilgi, içeriğin seçiminde dikkat edilecek hangi ilkeye temel oluşturur?

Soru 16


Doğa konusunun hayat bilgisi, Türkçe, resim, müzik gibi derslerde eş zamanlı olarak işlenmesi hangi içerik düzenleme yaklaşımına örnektir?

Soru 17


Program geliştirme ögeleri göz önünde bulundurulduğunda okulların özellikle hangi ögelerde etkin şekilde işin içine girdiği söylenebilir?

Soru 18


I. Eğitsel eleştiri

ll. Metfessel- Michael

lll. ihtiyaca yanıt verici

IV. Farklar yaklaşımı

Yukarıdaki program değerlendirme modellerinden hangileri niteliksel verileri diğerlerine göre daha fazla temel alır?

Soru 19


Konuyla ilgili yaşamdan örneklerin bulunması, ders ki tabının hangi özelliğe dikkat edilerek hazırlandığının bir göstergesidir?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı (2018) sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yelçin
Doğru: 19
100 Puan
elif-asya c
Doğru: 18
94.7 Puan
gökçe içina
Doğru: 18
94.7 Puan
kulin
Doğru: 18
94.7 Puan
søren kierk
Doğru: 17
89.4 Puan