Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test online çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test online çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test çöz.Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test Çöz

Program Geliştirme Felsefi Akımlar Testonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test çöz. Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test online çöz

Online Program Geliştirme Felsefi Akımlar Test Soruları çöz

Soru 1


Geleneksel eğitim anlayışına karşı olarak ortaya çıkan ve her bireyin farklı özelliklere sahip olduğunu vurgulayan çağdaş öğretim anlayışının temelini ortaya koyan tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Öğrencilere maddi ve manevi değerlerinin öğrenilmesinde klasik eserlerin önemini ve değişmeyen evrensel bir eğitim anlayışıyla entelektüel eğitime ağırlık verilmesini savunan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Çağdaş ve geleneksel eğitim felsefeleri karşılaştırıldığında Geleneksel eğitim felsefelerinde bilgiyi öğretmenin ve merkezde öğretmenin olduğu, çağdaş eğitim felsefelerinde ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına dönük öğrenmelerin önem taşıdığı görülür.

Öğrencinin etkin katılımının önemsendiği, öğretmenin öğrenmeye rehberlik ettiği eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bilişsel gelişim kadar duyuşsal gelişimin de önemli olduğunu vurgulayarak, örneğin "öğrenciye kendisini disiplin altına alması öğretilmelidir" ve duyuşsal gelişimin öğretmen tarafından verilebileceğini savunan, öğrenmede zorlanma vardır diyen bir eğitimeinin hangi eğitim felsefesine yakın olduğu söylenebilir?

Soru 5


Öğretme-öğrenme etkinlikleri sürecinde bütün sorumluluk ve girişimin öğretmende olması gerektiğini savunan eğitim felsefesi
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Entelektüel bireyler yetiştirme ve akıllı bireyleri seçme kaygısı güden eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


"Eğitim, klasik eserler okutularak sağlam ve doğru karakterli insanlar yetiştirilmelidir." Düşüncesini benimseyen eğitim felsefesi aşağıdakllerden hangisidir?

Soru 8


"Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanılacak bilgilerin verilmeli klasik eserler ve entelektüel eğitim ağırlıklı olmalıdır. Zeki ve akıllı bireyleri seçmek eğitimin temelini oluşturmalıdır." ilkelerini savunan eğitim felsefe hangisidir?

Soru 9


I. Evrensel ve entelektüel eğitim

II. Öğrenmeyi sıkı ve zorlayıcı bir çaba gerektirir.

III. Eğitim, yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır.

IV. Eğitim, Çocukların ilgilerine göre ve aktif katılımı esas alınarak düzenlenmelidir.

Yukarıda verilen eğitim felsefelerini yansıtan ilkeler aşağıdaki eşlemelerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Soru 10


Okulun yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olması gerektiğini ve öğretimda problem çözme yönteminin esas alınması gerektiğini savunan eğitim felsefesi hangisidir?

Soru 11


Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir?

Soru 12


Çağdaş ve geleneksel eğitim felsefeleri karşılaştırıldığında Geleneksel eğitim felsefelerinde bilgiyi öğretmenin ve merkezde öğretmenin olduğu, çağdaş eğitim felsefelerinde ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına dönük öğrenmelerin önem taşıdığı görülür.

Öğrencinin etkin katılımının önemsendiği, öğretmenin öğrenmeye rehberlik ettiği eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Eğitim felsefelerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 14


"Eğitimin amacı özgürlüklerin artması bireyin toplum kural ve normlarına karşılık kendine özgü özellikleri kaybetmeden kendini gerçekleştirmesidir. Her bir öğrencinin kendi değerler sistemini özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmaksızın geliştirmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır."

Yukarıda açıklaması verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: