KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi

KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi

KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi soruları cevapları

KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi


Soru 1


Program geliştirme uzmanları. birçok kesimden belirledikleri öğrencilere anketler yoluyla hayata. okula, kendilerine dair beklentilerinin neler olduğunu sormuştur.

Program geliştirme uzmanlarının özellikle tespit etmeye çalıştığı ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Fen ve teknoloji öğretmenleri işledikleri bazı konuların, öğrencilerin matematiksel denklem ve eşitlik kurmayı henüz bilmediklerinden dolayı öğrenilmediğini belirleyip durumu yetkililere iletirler. Bu verileri elde eden Bakanlık Matematik Öğretim Programı'nda değişiklik yapar.

Yukarıdaki örnekte hangi ihtiyaç belirleme yaklaşımı kullanılmıştır?

Soru 3


Uygulanan bir öğretim programını geliştirmeye çalışan komisyon öncelikli olarak hangi soruyu sormaz?

Soru 4


Program geliştirme sürecinde ihtiyaçların anketlerle, görüşmelerle, testlerle vs. tespit edilmeye çalışılması, ihtiyaç belirleme aşamalarından hangisinin kapsamındadır?

Soru 5


Bir özel sürücü kursu, öğrencilerinin tamamının sınavda başarılı olmasını istemektedir. Elde edilen sonuçlar ise öğrencilerin p'inin sınavı başarıyla tamamladığını göstermektedir. Bu verileri elde eden kurs yetkilileri programlarında değişiklik yapmaya karar verirler.

Yukarıdaki örnekte ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından hangisinin uygulanma şekline benzer bir analiz söz konusudur?

Soru 6


İhtiyaç belirlerken gözlem tekniğinin kullanılmasıyla hangisine yönelik verilerin elde edilmesi daha zordur?

Soru 7


Öğretim programlarını yenilemek isteyen Bakanlık; mesleki örgütler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler. eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden veri toplama yoluna gitmiştir.

Kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı hangisidir?

Soru 8


Sonuçların gözden geçirildiği, neden-sonuç ilişkilerinin saptandığı, amaçların belirlendiği ihtiyaç belirleme aşaması hangisidir?

Soru 9


Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik program tasarlanmasını öngören eğitim programları özellikle hangisi üzerinde detaylı şekilde ihtiyaç belirlenmesini gerektirir?

Soru 10


Program tasarım yaklaşımlarında yeniden kurmacılık eğitim felsefesi dayanaklı sorun merkezli programı öngören uzmanların aşağıda verilen özellikle hangi alanda ihtiyaç belirlemeleri gerekir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Program Geliştirme İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

doğucan öğm
Doğru: 10
100 Puan
melisa belt
Doğru: 10
100 Puan
salih tunce
Doğru: 10
100 Puan
m sadık mut
Doğru: 10
100 Puan
kübra gündü
Doğru: 9
90 Puan