KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi

KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi

KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi

KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi öğretimde yıllık ya da günlük plan yapmanın yararlarından biri değildir?

Soru 2


I. Ders planı

II. Ünite planı

III. Deney planı

IV. Yıllık planı

Yukarıdaki plan türlerinin en genelden en özele doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi bir ders planında yer alan ögelerden biri değildir?

Soru 4


Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına ya da sınıfa getirdikleri sorunlara bağlı olarak değişiklik göstermesi, bir ders planının hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 5


Bir zümrenin yıllık plan yapması ve buna yıl boyunca uyması aşağıdakilerden hangisini kesin olarak sağlamaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, bir ders planı hazırlarken dikkate alınması gereken temel koşuldur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlarken öğrencilerin sürece aktif olarak kablmalarını sağlamaya yönelik uygulamalardan biri değildir?

Soru 8


I. Öğretim programı

II. Yıllık plan

III. Eğitim programı

IV. Ders planı

Yukarıdakilerden hangilerinin hazırlanması öğretmenlerin sorumluluğundadır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi ders planlarının hazırlanmasında yol gösterici unsurlardan biri değildir?

Soru 10


I. Kazanımlar

II. Beceriler

III. Öğrenme alanları

IV. Temalar

Yukarıdaki kavramlardan hangileri günümüz program geliştirme anlayışında bir öğretim planında yer alan içerik ögesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır?

Soru 11


I. Ders planlarını hazırlama

II. Ünitelendirilmiş yıllık plan yapma

III. Öğretim programını inceleme

Yukarıda bir öğretmenin öğretim yılı başlamadan önce yapması gereken işlerden bazıları belirtilmiştir.

Bu işlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Zümre saatinde bir araya gelen öğretmenler. o hafta uyguladıkları etkinliklerin amaca ulaşıp ulaşmadığını, öğrencilerin ilgilerini çekip çekmediğini değerlendirip ileride kullanmak üzere notlar almışlardır.

Yukarıdaki örnekte öğretmenler, aşağıdakilerden hangisini değerlendirmişlerdir?

Soru 13


8. sınıf fen ve teknoloji dersine giren öğretmenler öğretim yılının başında bir araya gelerek konuları aynı zamanda ve aynı sürede işlemeye,sınavların aynı zamanda yapmaya karar veriyorlar.

Öğretmenlerin bu eş güdümü sağlayabilmeleri için hazırlamaları gereken ürün aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının önceden belirlenemeyeceğini düşünen öğretmen, önceden bir yıllık plan hazırlamamaktadır. Süreç içerisinde her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemeye çalışan öğretmen, öğrencilerin bunlar doğrultusunda yaşantılar geçirerek öğrenmelerini sağlamaya yönelik planlar hazırlamaya çalışmaktadır.

Yukarıdaki örnekteki öğretmenin planlama yaparken hangi program tasarımı yaklaşımını temel aldığı söylenebilir?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Öğretimde Planlar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

paradigma
Doğru: 14
100 Puan
Aze
Doğru: 14
100 Puan
zelerva
Doğru: 14
100 Puan
Necip ÖZCAN
Doğru: 13
92.8 Puan
Pathem
Doğru: 13
92.8 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri