KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II - çöz

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi IISoru 1


Program geliştirme ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Program geliştirme sürecinde uygulama yapılırken, ortaya çıkan aksaklıklar tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

Bu program geliştirmenin hangi özelliği ile ilgilidir?

Soru 3


Program geliştirme açısından, mezunları izlemenin temel amacı nedir?

Soru 4


Hangisi program geliştirmenin neden devamlılık gerektiren bir süreç olduğunu açıklayan bir gerekçe değildir?

Soru 5


"Birey amaca ne oranda ulaştığını bildiği zaman, öğrenme daha hızlı olur." ifadesi eğitim durumlarının düzenlenmesinde neye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır?

Soru 6


Program geliştirmede eğitim durumlarının belirlenmesi büyük ölçüde .......... doğrultusunda gelişir ve yön bulur?

Soru 7


"Eğitim, klasik eserler okutularak sağlam ve doğru karakterli insanlar yetiştirilmelidir." Düşüncesini benimseyen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Program geliştirme faaliyetlerinde öncelikle hangi işlem basamağından başlamak gerekir?

Soru 9


Öğretim programları incelendiğinde özellikle son yıllarda öğrenci merkezli ve çağdaş programların hazırlandığı görülmektedir. Ancak uygulamada halen öğretmen merkezliliğin ve ezbere dayalı eğitimin sürmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Öğrencinin bireysel öğrenme esasına dayalı olarak Skinner tarafından geliştirilen programlı öğretimde "öğretim süreci öğrencinin eksikliklerini görmesini sağlayarak, eksik ve yanlış öğrenmesi önlenmelidir'' bu durum programlı öğretimin hangi ilkesiyle ilgilidir?

Soru 11


Ali Öğretmen yeni üniteye başlamadan önce öğrencilerine hazır bulunuşluk testi uygulayarak onların ön öğrenmelerini tespit etmiş, da ha sonra öğrenme eksikliği olan öğrencilerine tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri düzenlemiştir. Bu arada öğrencilerinin derse karşı tutumlarını olumlu hale getirmeyi de ihmal etmemiştir.

Ali öğretmenin bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretme stratejilerinden hangisini benimsediğini gösterir?

Soru 12


Öğrenme sürecinde, ogrenene eğitimin amaçlarına uygun davranımda bulunup bulunmadığının bildirilmesi öğretimin hangi niteliği ile ilgilidir?

Soru 13


Hangisi İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin anlayışı ile bağdaştığı savunulamaz?

Soru 14


Eğitimde bireysel ayrılıklar her zaman bir sorun olmuştur. Bireysel ayrılıkları ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, bireysel ayrılıkların yarattığı olumsuzlukların azaltılması mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzlukları azaltabilecek tedbirlerden birisi değildir?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi II sorularını online çözebilirsiniz.