KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III - çöz

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test IIISoru 1


Öğretme, öğrenme kuram ve uygulamalarını inceleyip, elde edilen bilgilerle en etkili öğretme ve öğrenmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda veriler ortaya koyan özellikle öğretim sürecinde yararlanılan eğitim bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Felsefenin en temel konularını, bu konuların felsefe içinde işlenmesi açısından ele alan, tek tek ve farklı biçimlerde var olan nesnelerden ayrı, genel ve bir bütün olarak varlığın ya da var olmanın ne olduğunu araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bilginin kaynağı ile ilgilenen ve bilgi felsefesi olarak da adlandırılan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


İnsan değerlerinin incelenmesinde sanat ve ahlak konularını ele alan, insan eylemlerinde değerlerin çevre etkisiyle sonradan mı, yoksa doğuştan mı kazanıldığıyla uğraşan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Hangisi davranışçılığın eğitim programları üzerindeki en önemli etkisi olarak nitelendirilebilir?

Soru 7


Okulun yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olması gerektiğini ve öğretimde problem çözme yönteminin esas alınması gerektiğini savunan eğitim felsefesi hangisidir?

Soru 8


Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir?

Soru 9


"Dünyadaki nüfus artış hızı dikkate alındığında geleneksel uygulamalar devam ettiğinde, 20 yıl sonrasında mevcut okul ve öğretmen sayısını ikiye katlamak gerekecektir" görüşü eğitim programlarında nasıl bir değişimi gerekli kılmaktadır?

Soru 10


Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme süreci, sistem yaklaşımına dayalı olarak yürütülmektedir. Sistem yaklaşımının uygulanması, program geliştirme sürecine birçok açıdan katkı getirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının mesleki ve teknik eğitim programlarına sağladığı en önemli fayda olarak nitelendirilebilir?

Soru 11


Hangisi, çağdaş bir öğretim programı tasarımına dayalı bir öğretim programı hazırlanmış olmasına rağmen, geleneksel eğitim programının bir yansımasıdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik temel olarak bilişsel yaklaşımı dikkate alan bir program tasarımında öngörü olarak yer almaz?

Soru 13


"Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgilerin verilmeli klasik eserler ve entelektüel eğitim ağırlıklı olmalıdır. Zeki ve akıllı bireyleri seçmek eğitimin temelini oluşturmalıdır." ilkelerini savunan eğitim felsefe hangisidir?

Soru 14


I. Evrensel ve entelektüel eğitim

II. Öğrenmeyi sıkı ve zorlayıcı bir çaba gerektirir.

III. Eğitim, yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır.

IV. Eğitim, Çocukların ilgilerine göre ve aktif katılımı esas alınarak düzenlenmelidir.

Yukarıda verilen eğitim felsefelerini yansıtan ilkeler aşağıdaki eşlemelerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ilkercelik
Doğru: 14
100 Puan
eaelif93
Doğru: 13
92.8 Puan
sevimmm
Doğru: 13
92.8 Puan
Ceydademirel7
Doğru: 12
85.7 Puan
Melike ÇİFTÇİ
Doğru: 12
85.7 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri