KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri TestiSoru 1


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmenin temel ögeleri içerisinde yer almaz?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi eğitimde program geliştirmenin en önemli amacıdır?

Soru 4


Program geliştirmede "hazırlanan program ve öğretim materyalinin işe koşulması "ndan sonra hangi aşama yer almaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde sorulması gereken zorunlu sorulardan biri olamaz?

Soru 6


"Geçmişteki uygulamalardan program geliştirme çalışmalarını destekleyecek sonuçları çıkarmak gerekir." diyen bir uzmanının program geliştirmenin hangi temelini önemsediğini söyleyebiliriz?

Soru 7


Program geliştirmenin ........ temelinin olmayışı, eğersiz bir atın üzerine binip çılgın bir şekilde oradan oraya gitmeye benzer.

Bu tümcede boş bırakılan yere program geliştirmenin hangi temelinin gelmesi daha doğru olur?

Soru 8


Öğretimde en büyük problemlerden biri, bireylerden yapabileceklerinin üstünde başarı beklenmesidir. Ya da öğrencilerin, daha fazlasını yapabilecekken basit öğretilerle, uygulamalarla hareket ettirilmesidir. Her iki durum da öğrencilerin süreçten soğumalarına neden olabilir.

Bu durumda aşağıdakilerden özellikle hagisinin iyi yapılandırılması gerekir?

Soru 9


Felsefe. program geliştirme ögelerinden "hedef' ve "içeriği" doğrudan etkiler. Hedefler düzenini oluştururken felsefeden öncelikle .... ......... yararlanılmalıdır.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi daimicilik eğitim felsefesinin özelliklerinden değildir?

Soru 11


Proje tabanlı öğrenmede gerçek yaşam problemlerinin ele alınması ve öğrencilerin yaşamlarında karşılaşacakları problemler üzerine odaklanmaları anlayışı aşağıdaki eğitim akımlarından hangisinin temel sayıltıları ile doğrudan ilişkilidir?

Soru 12


Program geliştirme çalışmalarında kültürel değerlerin bireylere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha büyük bir öneme sahiptir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ekonomik görevidir?

Soru 14


Eğitim durumlarında öğretmenin kullanması gereken yöntemler belirlenirken öğrencinin yaş grubunun taşıdığı özelliklere dikkat edilmesi gerekliliği program geliştirmenin hangi temeline yönelik bir durumdur?

Soru 15


Geçmişte program geliştirmeyle ilgili yapılan çalışmalar; günümüz eğitim sisteminde nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği, eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenen unsurların nasıl şekillendirileceği, ideal bir eğitim sisteminde nelerin bulunması gerektiği gibi konulara ışık tutmaktadır.

Geçmişteki çalışmaların günümüze yansımalarında en çok aşağıdaki hangi temelden yararlanılır?

Paylaş

KPSS Program Geliştirme Süreci ve Temelleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kamuflaj
Doğru: 15
100 Puan
serhatkoc
Doğru: 15
100 Puan
akiferyakti
Doğru: 15
100 Puan
paradigma
Doğru: 15
100 Puan
Marsupilami
Doğru: 15
100 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri