KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi

KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi - çöz

KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi soruları cevapları
KPSS Program Geliştirme Temel Kavramlar Testi


Soru 1


Her ülkenin ideolojisi birbirinden farklıdır, bu farklılık ülkelerin yetiştirmek istediği insan tipini de ayrı şekilde tanımlar.

Ülkelerin politik felsefesini yansıtan hedef aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Öğretmen tarafından planlanan öğretim etkinlikleri eğitim sürecini belirler. Öğretim etkinlikleri planlanırken eğitim programında olduğu gibi dört temel boyutu içermelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir?

Soru 3


Hedefleri öğrencilere kazandırmak için öğrencilere belli konuları öğretmek gerekir.

Hangi hedefin hangi konuyla öğretileceği eğitim programının hangi öğesinde ortaya konur?

Soru 4


Eğitim programının hangi öğesi eğitim programının etkililik derecesini ve kalite kontrolünü ortaya koymak için düzenlenir?

Soru 5


Eğitim programının muhteva öğesiyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

Soru 6


Öğretim programı eğitim programı içerisinde yer alan ve öğretme öğrenme etkinlikleriyle ilgili bütün etkinlikleri kapsayan programdır.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim programıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 7


Eğitim durumları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Soru 8


İnsan yaşamının belli bir bölümünü okulda aldığı eğitim oluşturur. Okuma yazma ve temel becerileri edinme okulda alınan eğitimin kazanımlarıdır.

Bireylerin okullarda aldığı eğitim, eğitimin hangi türü içerisinde yer alır?

Soru 9


Formal eğitimde tesadüflere yer yoktur. Süreçte bireye önceden belirlenmiş istenilen davranışlar kazandırılmaya çalışılır. Süreçte birey istenilmeyen davranışlarda kazanabilir.

Bireyin formal eğitim sürecinde istenilmeyen davranışlar kazanması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Türkçe öğretim programı hazırlanırken, alandaki gelişmelerin dikkate alınması, hedef kaynaklarından hangisinin ihtiyacına dönüktür?

Soru 12


Eğitim programı incelendiğinde, eğitim programının dönüt öğesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Testin Enleri

_leamvinneia
Doğru: 12
100 Puan
PDRci Hasan
Doğru: 12
100 Puan
Elif YALPI
Doğru: 12
100 Puan
Serkan ALTAN
Doğru: 12
100 Puan
omercevo
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Program Geliştirme Testleri