Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirmenin Temellerionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri çöz. Program Geliştirmenin Temelleri online çöz

Program Geliştirmenin Temellerionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri çöz. Program Geliştirmenin Temelleri online çöz

Program Geliştirmenin Temellerionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri çöz.Program Geliştirmenin Temelleri Çöz

Program Geliştirmenin Temellerionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri çöz. Program Geliştirmenin Temelleri online çöz

Online Program Geliştirmenin Temelleri Soruları çöz

Soru 1


Düşüncenin ve eylemin birbirinden ayrılama olduğunu düşünen Cemil Öğretmen, düşünce ve eylemi de yaşamla iç içe değerlendirmektedir. Bu nedenle öğretimi gerçekleştirirken öğrencilerin, düşünme becerilerini, dünyaya ilişkin sorunlara çözüm üretirken bilimsel bir yol kullanmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Cemil Öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


İnsan gerçeklere ulaşmada aklını kullanmalıdır ve sezgileriyle hareket etmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı benimseyen bir eğitim ortamındaki öğretmenin özelliği olamaz?

Soru 3


Okul ve eğitimciler toplumun aynası ya da değişim aracıdır. Buna göre programcılar toplumsal sorunları, ideolojik akım ve çatışmaları dikkate almalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorunlar arasında gösterilemez?

Soru 4


Eğitimin niteliğinde, uygun araştırma ortamları oluşturarak problemlere çözüm üreten bireyler yetiştirme bulunmalıdır. Yaşama ilişkin sorunları görebilen ve bilimsel yaklaşımla bunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek esastır.

Bu açıklamada sözü edilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Kimi eğitim felsefecilerine göre öğretim hizmetinden yararlanan herkes, her yerde ortak belli özelliklere sahip olmalıdır. Verilen açıklama doğrultusunda aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Eğitim felsefelerinin sınıf ortamına yansıtıldığı düşünüldüğünde, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi yanlış olur?

Soru 7


Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden biri de fırsat eşitliğidir. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Böylece ülkenin kalkınmasında etkili olacak bireylerin istihdam olanaklarından faydalanması ile ülkede farklı özelliklere sahip her bireyden yararlanma imkanı ortaya çıkar. Bu da ülkenin ihtiyaçlarını gidermek için etkili bir stratejidir.

Verilen paragrafta aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisinin önemi daha çok vurgulanmaktadır?

Soru 8


Eğitim ortamı düzenlenirken öğrenciyi merkeze alan, demokratik bir program hazırlanır.

Bireyler doğal bir ortamda öğreneceklerini kendi ilgilerine ve yeteneklerine göre seçer.

Öğrenci bilgiyi kendisi keşfetmelidir.

Özellikleri verilen eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 9


Ülkemizde 2005 yılında yenilenen ilköğretim programlarında bireylerin fiziksel, psikolojik gelişimini sağlamak ve onların sağlıklı olmayı önemseyip başkalarının da sağlığı konusunda duyarlılık kazanmalarına yardımcı olmak, temele alınan konulardan biridir. Yukarıdaki ifade edilen program geliştirme çalışmalarında hangi temel içerisinde ele alınır?

Soru 10


Çocukların gelişimi sırasında, ailesinden, okulundan ve çevresindeki insanlardan etkileneceği dikkate alarak onların çevresi ile uyumlu bir şekilde çalışacak ve yaşayacak kişiler olarak yetişmesine yardımcı olmak, program geliştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Verilen bilgide öncelikle vurgulanan program geliştirme temeli aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: