Program Geliştirmenin Temelleri Test II

Program Geliştirmenin Temelleri Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri Test II çöz. Program Geliştirmenin Temelleri Test II online çöz

Program Geliştirmenin Temelleri Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri Test II çöz. Program Geliştirmenin Temelleri Test II online çöz

Program Geliştirmenin Temelleri Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri Test II çöz.Program Geliştirmenin Temelleri Test II Çöz

Program Geliştirmenin Temelleri Test IIonline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Geliştirmenin Temelleri Test II çöz. Program Geliştirmenin Temelleri Test II online çöz

Online Program Geliştirmenin Temelleri Test II Soruları çöz

Soru 1


Eğitim programlarında;

I. Üretim faaliyetlerine katılım, tek bir disiplin için değil, genel bir beceri olarak kazandırılmalıdır.

II. Mevcut imkanlar göz önüne alınarak buna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak verilmelidir.

III. İhtiyaçlar belirlenmeli, bu ihtiyaçların gerçekleştirilmesinde israftan kaçınılmalıdır.

IV. günlük hayatta kaçınılmaz olan harcamaları kapsayan çalışma alanına önem verilmelidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri program geliştirmenin ekonomik temeli ile ilgilidir?

Soru 2


Bir toplumun kültürel ve sanatsal değerlerinin; öğrencilerin sosyalleştirmelerinin, estetiksel bir bakış kazanmalarının ve kişiliklerini geliştirmelerinin önemli bir aracı olduğu görüşüne sahip olan ve birikimlerini programlarına yansıtan bir eğitim anlayışı ile hareket edilmelidir.

Parçada vurgulanan program geliştirme temeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Birçok öğretmen öğrencilerinin öğretim sürecinin başında bazı bilgileri öğrenmede zorlandığını düşünmekte, bu güçlüklerin üstesinden gelinmesinde sıkı çalışma ortamının, etkili bir planlama sürecinin ve üst düzey çabanın gerekliliğine inanmaktadır. Ayrıca öğretimde, programların içeriğinin öğretilmesinin önemli bir nokta olduğuna da dikkat çekmektedir. Bu nedenle "yaşasın ezbercilik" hareketini başlatmak istemektedirler.

Bu öğretmenlerin aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisi benimsedikleri ve program geliştirmenin hangi temeli üzerinde durdukları söylenebilir? (Eğitim Felsefesi / Program Geliştirme Temeli)

Soru 4


Hayata ilişkin becerilerin öğrenilmesi gerektiğini savunan ve dış dünyanın, insan algılarından ayrı bir gerçeklik olduğunu kabul eden Şeyda Öğretmen, insanın evrensel ve değişmez uyumu, yaşamı gözlemleme, disiplinli çalışma hedeflerini gerçekleştirecek programları kullanmanın gerekliliğini önemsemektedir.

Şeyda Öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5


Bir eğitim kurumu uyguladığı programlarda, sosyal temeli dikkate alarak hedefler belirlemek ve buna uygun etkinlikler uygulayarak öğretim hizmeti sunmak istemektedir. Böylece kurum; programların topluma hizmet boyutunu da göz önünde bulunduracaktır.

Buna göre eğitim kurumunun düzenlediği eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisi dikkat edilen noktalardan biri olamaz?

Soru 6


Bir düzeye kadar zihinsel engeli bulunan bireyin düşünme ve problem çözme becerileri sınırlıdır. Ancak bu bireylere belirlenmiş çalışma alanlarında sunulan uygun yaşantılar sayesinde bireylerin birçok beceri ve bilgi öğrenmeleri sağlanabilir.

Verilen açıklama aşağıdaki program geliştirmenin temellerinden daha çok hangisi ile ilişkilidir?

Paylaş

Etiketler: