Program Tasarısının Hazırlanması Testi

Program Tasarısının Hazırlanması Testionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Tasarısının Hazırlanması Testi çöz. Program Tasarısının Hazırlanması Testi online çöz

Program Tasarısının Hazırlanması Testionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Tasarısının Hazırlanması Testi çöz. Program Tasarısının Hazırlanması Testi online çöz

Program Tasarısının Hazırlanması Testionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Tasarısının Hazırlanması Testi çöz.Program Tasarısının Hazırlanması Testi Çöz

Program Tasarısının Hazırlanması Testionline çözün. KPSS Program Geliştirme Testleri kategorisinde yer alan güncel online Program Tasarısının Hazırlanması Testi çöz. Program Tasarısının Hazırlanması Testi online çöz

Online Program Tasarısının Hazırlanması Testi Soruları çöz

Soru 1


Program geliştirme uzmanları. birçok kesimden belirledikleri öğrencilere anketler yoluyla hayata. okula, kendilerine dair beklentilerinin neler olduğunu sormuştur.

Program geliştirme uzmanlarının özellikle tespit etmeye çalıştığı ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Fen ve teknoloji öğretmenleri işledikleri bazı konuların, öğrencilerin matematiksel denklem ve eşitlik kurmayı henüz bilmediklerinden dolayı öğrenilmediğini belirleyip durumu yetkililere iletirler. Bu verileri elde eden Bakanlık. Matematik Öğretim Programı'nda değişiklik yapar.

Yukarıdaki örnekte hangi ihtiyaç belirleme yaklaşımı kullanılmıştır?

Soru 3


Uygulanan bir öğretim programını geliştirmeye çalışan komisyon öncelikli olarak hangi soruyu sormaz?

Soru 4


Program geliştirme sürecinde ihtiyaçların anketlerle, görüşmelerle, testlerle vs. tespit edilmeye çalışılması, ihtiyaç belirleme aşamalarından hangisinin kapsamındadır?

Soru 5


Bir özel sürücü kursu, öğrencilerinin tamamının sınavda başarılı olmasını istemektedir. Elde edilen sonuçlar ise öğrencilerin % 70'inin sınavı başarıyla tamamladığını göstermektedir. Bu verileri elde eden kurs yetkilileri programlarında değişiklik yapmaya karar verirler.

Yukarıdaki örnekte ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından hangisinin uygulanma şekline benzer bir analiz söz konusudur?

Soru 6


İhtiyaç belirlerken gözlem tekniğinin kullanılmasıyla hangisine yönelik verilerin elde edilmesi daha zordur?

Soru 7


Öğretim programlarını yenilemek isteyen Bakanlık; mesleki örgütler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden veri toplama yoluna gitmiştir.

Kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı hangisidir?

Soru 8


Sonuçların gözden geçirildiği, neden-sonuç ilişkilerinin saptandığı, amaçların belirlendiği ihtiyaç belirleme aşaması hangisidir?

Soru 9


Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik program tasarımlanmasını öngören eğitim programları özellikle hangisi üzerinde detaylı şekilde ihtiyaç belirlenmesini gerektirir?

Soru 10


Program tasarım yaklaşımlarında yeniden kurmacılık eğitim felsefesi dayanaklı sorun merkezli programı öngören uzmanların aşağıda verilen özellikle hangi alanda ihtiyaç belirlemeleri gerekir?

Soru 11


İhtiyaç belirleme sürecinde elde edilen sonuçların ilgililerle paylaşılması ve işe koşulması bu sürecin hangi basamağında yapılan işlemlerdir?

Soru 12


I. Hazırlık

ll. Bilgi toplama

lll. Bilgilerin analizi

IV. Bilgilerin kullanımı

V. Bilgilerin rapor edilmesi

Hangi ikisi yer değiştirirse ihtiyaç belirleme sürecinin aşamaları doğru olarak sıralanmış olur?

Soru 13


Mevcut durumdan hareketle olması muhtemel durumların tahmin edilerek eğitimde ihtiyaç belirleme hangi yaklaşımla hareket edildiğini gösterir?

Soru 14


Delphi tekniğini kullanmanın temel amacı nedir?

Soru 15


Sene başında ve sonunda öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri saptanmış, elde edilen sonuçlar önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılmıştır.

Yukarıdaki örnekte kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı ve tekniği hangileridir?

Soru 16


Öğrencinin okulda öğrendiği bir konuyla ilgili herhangi bir yerde uygulama alanı bulamaması bilginin işlevsiz olduğunu göstermektedir.

Bu durumda uzmanların aşağıdakilerden hangisine yeterince dikkat etmedikleri söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: