KPSS Rehberliğe Giriş Test II

KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz.KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz. KPSS Rehberliğe Giriş Test II online çöz

KPSS Rehberliğe Giriş Test II Çöz

KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz. KPSS Rehberliğe Giriş Test II çöz

Online KPSS Rehberliğe Giriş Test II Soruları çöz

Soru 1


Bir lisede rehber öğretmen olan Zeki Bey, okuldaki sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik dersine yeterli önemi vermediğinden ve verdiği önerileri eleştirmelerinden şikayetçidir. Ayrıca velilerden de beklediği ilgiyi görememektedir. 

Bu durum, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisinin uygulanmasını zorlaştırır?

Soru 2


Bir rehber öğretmen önceki yıllara kıyasla öğrencilerin özelliklerinin ve sorunlarının farklılaştığını gözlemlemiştir. Buna dayanarak rehberlik programında bazı güncellemeler yapmıştır.

Bu rehber öğretmen, hangi rehberlik ilkesi doğrultusunda hareket etmiştir?

Soru 3


"Birey bir bütündür. Sosyal ve psikolojik bakımdan sağlıklı olmayan birey, zihinsel kapasitesini kullanamaz." düşüncesi rehberliğin hangi ilkesini yansıtır?

Soru 4


Bir rehber öğretmen, öğrencileri her yönüyle tanımanın gerekliliğe inanmaktadır. Bunun için çok sayıda bireyi tanıma tekniğinden yararlanmaktadırlar ve her bir öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ne kadar farklı olduğunu görmektedir. Onlara yardım ederken bu farklılıkları göz önünde buludurmaktadır.

Bu rehber öğretmenin davranışı, hangi rehberlik ilkesine örnektir?

Soru 5


Bir okuldaki rehberlik servisi sadece sorun çıktığı zamanlarda işe koyulmaktadır. Sorunun ortaya çıkma sürecine seyirci kalmaktadır.

Bu rehberlik servisi hangi rehberlik ilkesine uygun davranmamaktadır?

Soru 6


Sınıf rehber öğretmeni, sorunları olduğunu düşündüğü Kerem'i psikolojik danışmana göndermiştir. Fahat Kerem sorunlarını konuşmak istememektedir.

Psikolojik danışman aşağıdakilerden hangisini yaparsa uygun davranmış olur?

Soru 7


Bir okulun rehber öğretmeni olan Kadir Bey, Sude isimli bir öğrenci ile yaptığı psikolojik danışma hizmetinden sonra öğrencinin okuldan bir arkadaşına duygusal olarak bir şeyler hissettiğini öğrenmiş ve bunu idareye bildirmiştir. Bunun üzerine Müdür, Sude'yi çağırıp bu tür yakınlaşmaların okul ortamında doğru olmadığını söyleyerek onu uyarmıştır. Sude'nin rehber öğretmenine olan bütün güveni sarsılmış ve bir daha psikolojik danışma hizmeti almak istememiştir.

Sude'nin rehber öğretmeni hangi rehberlik ilkesini ihlal etmiştir?

Soru 8


Mevcut eğitim sisteminde yeterli sayıda rehber öğretmen oladığı için öğrencilere bireysel ve yüz yüze ilişki yoluyla sunulan "Uzman merkezli rehberlik programı" uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile aşılabilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerine katkı getirebilecek kişi ve kuruluşlardan biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitime yapılan eleştirilerden değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin gelişmesini etkileyen sosyo-kültürel etkenlerden değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin gelişmesini etkileyen felsefi ve psikolojik etkenlerden değildir?

Paylaş

Etiketler: