KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular

KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz.KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular online çöz

KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular Çöz

KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular çöz

Online KPSS Rehberliğin İlkeleri Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya koyar: “Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkânı bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır.” Atatürk’ün vurguladığı eğitimle ilgili temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında benzerlikler vardır.

Atatürk’ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır?

Soru 2


Okul zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri (kurban) kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız ettiği ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir istismar türüdür.

Bir öğrencisinin zorbalığa maruz kaldığını fark eden bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapması, sorunun rehberlik anlayışına uygun şekilde çözümüne yardımcı olur?

Soru 3


Zeynep Öğretmen Sevda’nın yüzündeki morlukları fark eder. Ders sonunda, Sevda’yı yanına çağırıp, morlukların nedenini sorar. Sevda önce yanıt vermek istemez. Öğretmeni nedenini öğrenmek için ısrar ettiğinde ise, arkadaşlarıyla kafeteryada otururken babasının gördüğünü ve erkeklerle arkadaşlık ettiği için çok kızıp ona vurduğunu anlatır.

Bu durum karşısında Zeynep Öğretmen aşağıdaki çözüm yollarından hangisini seçerse, rehberlik anlayışına en uygun davranmış olur?

Soru 4


Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkelerinden olan “gizlilik” ilkesini ihlal etmemiş olur?

Soru 5


Aşağıdaki görüşlerden hangisi rehberlik ilkelerine uygundur?

Soru 6


Okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda şiddete sıfır tolerans görüşü benimsenmiştir. Bu toplantıya katılan Müdür Mehmet Bey, rehber öğretmenden okuldaki şiddet türlerini belirleyip şiddetin yaygınlığını araştırmasını ve alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmasını ister. Bunun üzerine, okul rehber öğretmeni zorbalık ölçeğini okuldaki öğrencilere uygular ve ölçek sonuçlarına göre zorba öğrencileri saptayarak müdahale programına alır. Ayrıca şiddet davranışlarının bireysel, ailesel ve okulla ilgili nedenlerine ilişkin inceleme sonuçları ile bu konuda alınacak önlemlere ilişkin görüşlerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlayıp müdüre teslim eder.

Bu olayda rehberlik ilkelerine uymayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İlköğretim 6. sınıf öğrencisi Doğan, okula bu yıl atanan stajyer öğretmen Zehra Hanım’a âşık olur ve ona bir e-posta göndererek duygularını anlatır.

Böylelikle Doğan’ın ilgisini öğrenen Zehra Hanım, aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse rehberlik anlayışına uygun davranmış olur?

Soru 8


Fen lisesini bu yıl kazanıp farklı bir ilde öğrenim görmeye başlayan bir öğrenci sınıf rehber öğretmenine “Okulda yeniyim, hiç arkadaşım yok. Oysa geldiğim yerde pek çok arkadaşım vardı. Burada herkes yeni ve birbirine yabancı. Halamlarda kalıyorum, evde yaşıtım yok. Kendimi çok yalnız hissediyorum.” der.

Bu sözleri söyleyen bir öğrenciye yapılabilecek en uygun yardım aşağıdakilerden hangidir?

Soru 9


İlköğretim 6. sınıf öğretmeni Rukiye Hanım, sınıfa bu yıl katılan öğrencisi Kübra’nın ailesinde şiddet gördüğünü fark eder. Okul çıkışında, Rukiye Hanım Kübra ile konuşur ve okul rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Kübra ise bu konuda konuşmak istemez ve rehberlik servisine gitmek istemediğini söyler.

Rukiye Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine aykırı davranmadan Kübra’ya yardım etmiş olur?

Soru 10


“Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl anlayış bulunur.” ilkesini aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklar?

Soru 11


Annesiyle yaşadığı sorunu anlatan bir öğrenci, sınıf rehber öğretmeninden annesiyle konuşmasını ve kendisine aşağılayıcı sözler söylememesi için ona uyarıda bulunmasını istemektedir.

Bu durumda sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa, özerklik ilkesine uygun davranarak öğrenciye yardım etmiş olur?

Soru 12


Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere “Kimdir bu” formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür.

Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine en uygun davranmış olur?

Soru 13


Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir. Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler zamanla değişir.

Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerinden değildir?

Soru 15


Gizem, okul başarısı yüksek ve öğretmenleri tarafından beğenilen bir lise öğrencisidir. Ancak son zamanlarda sınıf rehber öğretmeni, Gizem’in genelde üzgün olduğunu ve motivasyonunun düştüğünü gözlemlemektedir.

Bu durumda sınıf rehber öğretmeninin yapması gereken, rehberlik anlayışına en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 16


Merve sınıfta yapacağı çalışmaları planlama ve bitirmede yetersizlik göstermekte, zamanı verimli kullanamamaktadır. Ayrıca ders çalışma ve ödev yapma konusunda dikkat dağınıklığı sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle öğretmeni okul psikolojik danışmanıyla görüşür.

Buna göre okul psikolojik danışmanının, Merve’nin öğretmenine aşağıdakilerden hangisini önermesi uygundur?

Paylaş

Etiketler: