KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test

KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test

KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test - çöz

KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test soruları cevapları
KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test

KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi TestSoru 1


Rehberlik hizmetleri ilk olarak hangi ülkede ve hangi alanda başlamış bulunmaktadır?

Soru 2


Rehberlik hizmetlerinin Türkiye'deki başlangıç tarihleri aşağıdaki dönemlerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışı içinde yer almayan bir ifadedir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak söylenilen yanlış bir ifadedir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin Türkiye'deki gelişim aşamalarından biri değildir?

Soru 6


Rehberliğin kurucusu olarak sayılan Frank Parsons, ilk çalışmalarını hangi rehberlik hizmeti doğrultusunda şekillendirmiştir?

Soru 7


"Rehberlik hizmetlerinde birey bu yardımı almaya istekli olmalıdır" ifadesi rehberliğin hangi ilkesini ortaya çıkarmıştır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin Türkiye'deki gelişim aşamalarından biri değildir?

Soru 9


Dünyada rehberlik hizmetlerinin ilk gereksinim duyulduğu ve bu alanda rehberlik hizmetlerinin ilk çalışmalara başlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıda verilenlerden hangisi ilk defa mesleki rehberlik çalışmalarını yapmış ve bu alana öncülük etmiştir?

Soru 11


I. Eğitsel rehberlik

II. Önleyici rehberlik

III. Mesleki rehberlik

IV. Kapsamlı gelişimsel rehberlik

V. Kişisel rehberlik

Rehberlik çalışmalarının tarihi gelişimi, sırasıyla hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 12


Ülkemizde rehberlik çalışmaları ilk önce hangi eğitim kademisinde başlamıştır?

Paylaş

KPSS Rehberliğin Tarihsel Gelişimi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Habibe1602
Doğru: 12
100 Puan
KeNDaL
Doğru: 12
100 Puan
selda ins
Doğru: 12
100 Puan
Elç
Doğru: 12
100 Puan
Azizecaki
Doğru: 12
100 Puan