Bireyi Tanıma Teknikleri Testi

Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz.Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz. Bireyi Tanıma Teknikleri Testi online çöz

Bireyi Tanıma Teknikleri Testi Çöz

Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz. Bireyi Tanıma Teknikleri Testi çöz

Online Bireyi Tanıma Teknikleri Testi Soruları çöz

Soru 1


Öğrenciyle ilgili eski bilgilere ihtiyaç duyulsa başvurulacak kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Ailesiyle sorun yaşayan bir öğrenciye yardımcı olacak olan rehberlik uzmanı hangi bireyi tanıma tekniğine başvurmalıdır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi yorumlama tekniği için söylenilen yanlış bir ifadedir?

Soru 4


Danışanın vermiş olduğu kararda karasız kaldığını gören bir danışman, danışanının kararını destekliyor ise bu sırada başvurmuş olduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Gözlem sonuçlarının bir grafik üzerinde gösterilmesine ne denir?

Soru 6


Öğrenciler hakkında ki her türlü bilgiyi yine kendisinden ve sözel olarak aldığımız teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Bireyi tanıma tekniklerinden biriside görüşme tekniğidir.

Aşağıdakilerden hangisi görüşme için söylenilen yanlış bir ifadedir?

Soru 8


Bireylerin duygusal yanı ile ilgili kişisel sorunların çözümü sırasında kullanılan tekniklerden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Bir bireyin bir işi yapabilme derecesini belirlemek için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Öğrencilerin her hangi bir konudaki duygu düşünce ve fikirlerini öğrenmek için hazırlanan sorulara ne denir?

Soru 12


Danışanın sözlerindeki veya davranışlarındaki tutarsızlıkları göstermek amacıyla danışmanın başvurduğu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma yardımı için söylenilen yanlış bir ifadedir?

Soru 14


Bireyden bilgi almak için bireyle yüz yüze gelerek, sözel veya sözel olmayan iletişim yollarını kullanarak yapılan etkileşime ne denir?

Soru 15


Öğrencilerini tanımak isteyen bir sınıf öğretmeni öğrencilerden geçmişleri hakkında bir sayfa yazı yazmalarını istemiştir.

Öğretmenin kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Öğrenciler hakkında bilgi edinmek için onların davranışlarının izlenmesi hangi bireyi tanıma tekniğini kullanmamızı gerekli kılar?

Soru 17


Bireyin kendisiyle ilgili bir sorunu oyun içinde canlandırması olarak bilinen teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aslı öğretmen sınıftaki öğrencilerinin hangi özelliklerinden dolayı ön plana çıktıklarını öğrenmek istiyor.

Bunun için kullanması gereken teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdaki tekniklerden hangisi Mesleki Rehberlik sırasında diğerlerine göre daha yoğun olarak kullanılmaktadır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi ilgi testleri için söylenilemeyecek bir ifadedir?

Paylaş

Etiketler: