KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular

KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz.KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular online çöz

KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular Çöz

KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz. KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular çöz

Online KPSS Rehberlik Çıkmış Sorular Soruları çöz

Soru 1


Fakir bir ailede dünyaya gelen Cahit Bey, ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuk yaşta çalışmaya başlar. Bugün büyük bir servete sahip olmasına karşın Cahit Bey çocukluğundaki yoksul günlere dönmekten korkar. Bu yüzden ilerleyen yaşına rağmen işiyle ilgili ekonomik gelişmeleri anlamaya ve mesleki bilgilerini artırmaya çalışır.

Maslow'un ihtiyaçlar Hiyerarşisine göre, Cahit Bey'in yaşam biçimi öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir?

Soru 2


Biyoloji uzmanı Pınar Hanım 38 yaşındadır. Bulunduğu tıp fakültesinde oldukça üretken bir öğretim elemanı olarak bilinen Pınar Hanım, "Emekli olduğumda alanıma önemli katkılar yapmış biri olarak hatırlanmak istiyorum." demektedir.

Pınar Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?

Soru 3


Bir bireyin hatalarından dolayı aşın derecede suçluluk duymaması, kendinden utanmaması, hatalarını fark edip bunları kişiliğin bir parçası sayması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?

Soru 5


Annesiyle yaşadığı sorunu anlatan bir öğrenci, sınıf rehber öğretmeninden annesiyle konuşmasını ve kendisine aşağılayıcı sözler söylenmemesi için ona uyarıda bulunmasını istemektedir.

Bu durumda sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa, özerklik ilkesine uygun davranarak öğrenciye yardım etmiş olur?

Soru 6


Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kimdir bu" formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşına göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür.

Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine en uygun davranmış olur?

Soru 7


İlköğretim 6. sınıf öğretmeni Rukiye Hanım, sınıfa bu yıl katılan öğrencisi Kübra'nın ailesinde şiddet gördüğünü fark eder. Okul çıkışında, Rukiye Hanım Kübra ile konuşur ve okul rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Kübra ise bu konuda konuşmak istemez ve rehberlik servisine gitmek istemediğini söyler.

Rukiye Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine aykırı davranmadan Kübra'ya yardım etmiş olur?

Soru 8


Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik danışma ve rehberliğin temel likelerinden olan "gizlilik" ilkesini ihlal etmemiş olur?

Soru 9


İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Selin, okul rehber öğretmenine babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca olanları annesine de aktardığını fakat annesinin kendisine inanmadığını söyler.

Bu durumda, okul rehber öğretmeninin öncelikle yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


"Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl anlayış bulunur." ilkesini aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklar?

Soru 11


Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya koyar: "Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkanı bulunur, hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır." Atatürk'ün vurguladığı eğitimle ilgili temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında benzerlikler vardır.

Atatürk'ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır?

Soru 12


Aşağıdaki görüşlerden hangisi rehberlik ilkelerine uygundur?

Soru 13


Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarımızda, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştirilen "Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları" uygulanmaya başlamıştır.

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması ya da yürütülmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: