KPSS Rehberlik Deneme Sınavı

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz.KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı online çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı Çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı çöz

Online KPSS Rehberlik Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Tufan, ailesiyle sorunlar yaşamaktadır. Evde sürekli olarak anne ve babasıyla çatışma halindedir. Annesi okul rehber öğretmenine giderek sorunları anlatır ve Tufan'la görüşmesini ister. Rehber öğretmen "Bizim istememizle olmaz. Tüm öğrencilerim buraya istedikleri zaman gelebileceklerini bilir. Ancak benim istediğim zaman değil, kendileri istedikleri zaman gelirler." der.

Rehber öğretmenin bu sözleri hangi rehberlik ilkesiyle yakından ilişkilidir?

Soru 2


Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisi Ufuk, ders seçimi konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Ailesi sayısal alanda fazla alternatif olduğunu düşündükleri için sayısal dersler seçmesini ister. Sınıf öğretmeni fizik ve kimya derslerinden iyi başarı gösteremediği için Türkçe-Matematik alanına yönelik dersleri seçmesini önerir. Ufuk bu konuda yardım almak için rehber öğretmene başvurur.

Rehber öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması özerklik ilkesine aykırı davranmasına neden olur?

Soru 3


"Bilinçsiz ve dengesiz beslenme ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. Uzun süre TV izleyen, bilgisayar başından kalkmayan, dengesiz beslenen çocuklarımız arasında obezite hızla yayılmaktadır. Bunun engellemek için dengeli ve sağlıklı beslenmeyle ilgili çalışmalar okul öncesi dönemi kapsayacak biçimde yapılmalıdır."

Böyle bir çalışma aşağıdaki rehberlik işlevlerinin hangisi içinde değerlendirilir?

Soru 4


Sınıf rehber öğretmeni Yasemin Hanım, öğrencileri arasındaki iletişim sorunlarından rahatsız, olmaktadır. Sınıfında kız-erkek, zengin-fakir-gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecek gruplaşmalar olabileceğini düşünmektedir.

Yasemin Öğretmen'in sınıfındaki bu durumu açık bir biçimde tanımlayabilmek için kullanabileceği en uygun teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Mert iş yerinde toplantı uzayınca eve geç kalır. Cep telefonunun şarjı bittiği için haber veremeyince eşi Burcu çok meraklanır. Mert eve döndüğünde tartışırlar.

Burcu kocasına aşağıdakilerden hangisini söylerse, çatışma çözme sürecinde uyulması gereken "yargılamaktan kaçınmak" kuralına uygun davranarak kendini ifade etmiş olur?

Soru 6


İlköğretim 5. sınıf öğrencisi olan Defne ebeveynlerinin boşanmasından sonra ailevi sorunlar yaşamış ve akademik başarısında düşme görülmüştür. Defne'nin bu sorunlarını çözmek için psikolojik danışmayla birlikte öğretmeni ve ailesiyle de iş birliği içinde çalışılması rehber öğretmen tarafından gerekli görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin bu sorunda vereceği rehberlik hizmetidir?

Soru 7


Bireysel ve grupla psikolojik danışma karşılaştırılığında, aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın üstün yönlerinden değildir?

Soru 8


Yaptığı şakaların dozunu kaçıran ve bu yüzden sürekli arkadaşlarıyla çatışma yaşayan Fatih, rehber öğretmeni ile görüşmeye gider. Arkadaşları ile yaşadığı çatışmaları anlatır.

Rehber öğretmen Fatih'e aşağıdakilerden hangisini söylerse öz saygı geliştirici dil kullanmış olur?

Soru 9


Kendini gerçekleştirmiş bir birey olduğunu öne süren Jale, aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasıyla celişmiş olur?

Soru 10


Okul rehberlik programları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Deniz elektronik eşyaları kurcalamayı. tamir etmeyi çok sevmektedir. Büyüyünce de elektronik mühendisi olmayı istemektedir.

Deniz'in elektronik mühendisi olmak istediğini söylemesi mesleki gelişim dönemlerinden hangisinde olduğunu göstermektedir?

Soru 12


Okul rehber öğretmeni, 7-C sınıfında sınıf rehber öğretmeniyle birlikte çalışma başlatarak seviyelerinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrencileri tespit etmiştir.

Seviyelerinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemek aşağıdaki rehberlik servislerinden hangisinin görevidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi meslekler hakkında öğrencilere bilgi verilirken öncelikli amaçlardan biri değildir?

Soru 14


Ortaöğretim birinci sınıf öğrencisi Oğuzhan, alan seçmek için rehberlik servisine başvurmuştur.

Oğuzhan'ın kendine uygun alan seçebilmesi için ilgi ve yetenek testleri uygulayan psikolojik danışman aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisini vermiştir?

Paylaş

Etiketler: