KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz.KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV online çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV Çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV çöz

Online KPSS Rehberlik Deneme Sınavı IV Soruları çöz

Soru 1


Bir öğrencisinin duygusal sorunlarını çözmesine yardımcı olan bir psikolojik danışman aşağıdakilerden hangisine uymaz ise bireyin rehberliğe olan güvenini sarsmış olur?

Soru 2


Okulların eğitim- öğretim ve yönetim boyutlu ortaya çıkmasına rağmen yine de eğitimde istenen başarı sağlanmamış ve tam öğrenme gerçekleşmemiştir. Bunun üzerine okullar öğrenci kişilik hizmetleri boyutunu da kazanmaya başlamışlardır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini de kapsayan öğrenci kişilik hizmetlerinin temel amacı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle özetlenebilir?

Soru 3


Bir okulda, lise 2 Fen şubesinin rehber öğretmeni, 1. dönemin ortasında öğrencilere uyguladığı sosyometri sonucunda bir öğrencinin sınıftan yalıtılmış olduğunu belirlemiş ve psikolojik danışmanı bu durumdan haberdar etmiştir. Öğrenciyle yapılan görüşmede, öğrencinin lise 1. sınıftaki yakın arkadaşlarının tümünün başka bölümleri seçtiği ve öğrencinin teneffüslerde onlarla olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıdaki örnek olay sosyometri tekniği ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin doğrudan bir kanıtı olabilir?

Soru 4


Bir sınıf öğretmeni ilköğretim 1. sınıf öğrencilerini tanımak amacıyla aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanamaz?

Soru 5


Bireylerin, ihtiyaçlarının karşılanması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesi kişisel, duygusal ya da kişiler arası ilişkilerden doğan problemlerini çözmesine yardım etmek, aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin amaçlarındandır?

Soru 6


Bir sınıf rehber öğretmeni öğrencilerine ders çalışma alışkanlıkları kazandırmakta, okulda başarılı olma yollarını göstermekte, ders, alan ve eğitim kurumu seçiminde onlara yardımcı olmaktadır.

Buna göre, sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisini sunmaktadır?

Soru 7


Kişisel rehberlik sunan bir psikolojik danışmanın öğrencilerinin problemlerini çözmeye yardım etmesinin yanında, aynı zamanda onların duygusal, sosyal veya kişiler arası ilişkilerde problem yaşamamaları için de çalışması rehberliğin aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimine yardım edilmesini isteyen bir öğrenciye meslek danışmanı tarafından meslekle ilgili olarak verilmesi gereken temel bilgilerden biri değildir?

Soru 9


Öğrencilerin çevreye alışmalarının sağlanması ve okulda uyulması gereken kuralların bildirilmesi amacıyla okulların ilk günlerinde verilen rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Öğrencileri bir üst eğitim kurumlarına ya da mesleğe yönlendirmek

II. Mezun öğrencilerin durumlarını takip etmek

III. Öğrencilerin okula uyum sağlamalarına yardımcı olmak

IV. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi onlarla paylaşmak

Yukarıda verilen rehberlik hizmetlerinden hangisine değinilmemiştir?

Soru 11


"Eğer kişi, geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin kaygılarıyla uğraşmaktaysa problemler içerisinde bulunmaktadır. Geçmiş geçmişte kalmıştır; gelecek ise gelmemiştir.

Bunun için şimdiyi (anı) yaşamak gerekir." görüşünü savunan psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Öğrencinin bir eğitim programına kaydolması, o programda başarıyİa ilerlemesi ve bu süreçte karşılaştığı problemleri çözebilmesi için ona yapılan yardıma 'eğitsel rehberlik' denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilemez?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin üstlenmesi gereken görevlerden biridir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi hümanist \ insancıl yaklaşım'ın ilkelerini benimseyen bir öğretmen davranışıdır?

Soru 15


Bireyin özellikleri ile işin ya da mesleğin özelliklerinin ayrı ayrı tespit edilmesi ve daha sonra bu iki unsurun özelliklerinin eşleştirilmesi yolu ile mesleklere eleman temini ya da kişilere meslek seçimi imkanı sunmak için başarıyla sürdürülen bir mesleki rehberlik uygulaması vardır.

Yukarıda ifade edilen meslek seçim teorisinin adı nedir?

Soru 16


I. Öğretmenlerin, rehberlik bilgi ve becerileri ile donatılmaları

II. Psikolojik danışmanların elde ettikleri bilgileri program geliştirme uzmanlarının hizmetine sunmaları

III. Öğrencilerin olumsuz ve yıkıcı yayınlardan korunma yollarını güçlendirme

IV. Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim düzeyine uygun ihtiyaçlarını karşılamak

Yukarıdaki ifadelerde rehberliğin hangi işlevine ver verilmemiştir?

Paylaş

Etiketler: