KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz.KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V online çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V Çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz. KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V çöz

Online KPSS Rehberlik Deneme Sınavı V Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bireyin özgür seçimler yapabilmesiyle daha çok ilişkilidir?

Soru 2


7. sınıf öğrencisi Ali, öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli parmak kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.

Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?

Soru 3


Okul rehber öğrenmeni, saldırganca davranışlarda bulunan, öğrencilerden zorla para alan ve devamsızlık sorunu yaşayan 12. sınıf öğrencisi Batuhan'la görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında öğrencinin madde bağımlılığı nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir.

Bu durumda Batuhan'a sunması gereken yardımlar öncelikle hangi rehberlik hizmet alanına yönelik olmalıdır?

Soru 4


Ana sınıfı öğrencisi Kaya, kardeşi doğduktan sonra okula gitmek istememiş ve altını ıslatma, bebeksi konuşma, agresif davranışlar göstermeye başlamıştır.

Buna göre okul rehberlik servisi, Kaya'ya aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisinin kapsamında hizmet vermelidir?

Soru 5


16 yaşındaki Rasim, arkadaşlarına ilerde muhasebeci olursam iyi kötü bir maaşım olur. Ama mühendis olursam evim arabam olur. Hem de insanlar tarafından daha saygın olarak değerlendirilirim. O halde biraz daha çalışıp mühendis olmak en iyisi." demektedir.

Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramına göre Rasim'in içinde bulunduğu mesleki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?

Soru 7


Babasının tayini nedeniyle sene ortasında nakil alarak başka bir şehre taşınmak zorunda kalacak olan 6. sınıf öğrencisi Cenk, okul rehber öğretmeninde "Ben şimdi ne yapacağım, arkadaşlarım burada ben başka şehre gidiyorum. Ya orada hiç arkadaşım olmazsa." demiştir.

Bu durumda okul rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisi söylerse "empatik" bir tepki vermiş olur?

Soru 8


8. sınıf rehber öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Selin'in son günlerde arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini fark etmiştir.

Buna göre Mehmet Bey'in öğrencisinin davranışlarının nedenini öğrenmeye dönük aşağıdaki tekniklerden hangisinden yararlanması en uygundur?

Soru 9


Ülkemiz, her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde de okullarda göçmen sayısı artmaktadır.

Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmenin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

Paylaş

Etiketler: