KPSS Rehberlik Testi

KPSS Rehberlik Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Testi çöz.KPSS Rehberlik Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Testi çöz. KPSS Rehberlik Testi online çöz

KPSS Rehberlik Testi Çöz

KPSS Rehberlik Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Testi çöz. KPSS Rehberlik Testi çöz

Online KPSS Rehberlik Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi gözleme dayalı tekniklerden değildir?

Soru 2


Sınıf ortamında öğrenciyi tanımaya yönelik en önemli görev kime düşer?

Soru 3


Bireyde gözlenen özelliklerin ne derece olduğunu gösteren ve verileri sayısal olarak ifade eden teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bir kimsenin veya bir kümenin nelere ne derece önem verdiğini saptamaya yarayan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi bireyin başkaları tarafından incelenmesi yoluyla bilgi sağlayan araçlarından değildir?

Soru 6


Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunda aşağıdakilerden hangileri görev almaz?

Soru 7


Okul ortamında rehberlik servislerinin önemli uğraşlarından birisi yetenekleri ve başarıları arasında uyum olmayan öğrencilerin belirlenmesidir. Bazı öğrenciler yetenekleri altında başarı gösterirken bazıları da yeteneklerinin çok üzerinde performans sergileyebilirler.

Bir öğrencinin yeteneğinin üstünde başarı göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik programını hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaz?

Soru 9


Gelişimsel rehberlik anlayışı, bireyi bir bütün olarak ele alarak, normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleriyle kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesi üzerinde odaklanır. Bu bakımdan gelişimsel rehberlik programlarını benimseyen okullardaki problemleri olan veya olmayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanabilme olanakları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberliğin dayandığı temel ilkelerden değildir?

Soru 10


Bir sınıf öğretmeni sınıfındaki öğrencilerini düzenlik, ders çalışma davranışları, arkadaş ilişkileri bakımından gözlemlemiş ve onları gözlemlediği her bir özellik yönünden değerlendirerek izlenimlerini ölçeğe kaydetmiştir. Ancak, öğretmen ölçekte yer alan özellikleri değerlendirirken başarılı öğrencileri olduğundan daha iyi, başarısız olan öğrencileri ise olduğundan daha kötü derecelendirme eğilimi göstermiştir.

Öğretmenin bu tutumu derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Bir okulda göreve yeni başlayan Esin Hanım, okulun rehberlik çerçeve programını hazırlamış, sınıf rehber öğretmenleri de bu plan çerçevesinde kendi sınıf rehberlik planlarını oluşturmuşlardır. Esin Hanım süreç içerisinde öğretmenlerin rehberlik ders saatinde planı uygulamadıklarını, zaman zaman rehberlik dersinin gereksiz olduğuna dair sohbetlere tanık olmuştur.

Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak isteyen Esin Hanım hangi hizmet biriminden yararlanmalıdır?

Paylaş

Etiketler: