KPSS Rehberlik Deneme Testi 2

KPSS Rehberlik Deneme Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Rehberlik Deneme Testi 2

KPSS Rehberlik Deneme Testi 2

KPSS Rehberlik Deneme Testi 2 - çöz

KPSS Rehberlik Deneme Testi 2 soruları cevapları
KPSS Rehberlik Deneme Testi 2


Soru 1


Sınıfındaki Ayşen ile Nurhan isimli iki öğrencisinin zekâ düzeylerinin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden ilköğretim üçüncü sınıf öğretmeni Ali Bey, öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden de benzer özellikler sergilediklerini belirtmektedir. Buna rağmen Ayşen’i, Nurhan kadar başarı sağlayamamasının nedenlerinin incelenmesi üzerine rehberlik servisine yönlendirmiştir.

Ali öğretmen’in bu davranışı rehberliğin hangi ilkesiyle çelişmektedir?

Soru 2


Ülkemizde eğitim fakültelerinde verilen öğretmenlik formasyon dersleri arasında rehberlik dersi de bulunmaktadır. Öte yandan ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin ders programlarında rehberlik ders saatleri vardır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra yapılanması içinde rehberlikle ilgili birim kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen durumlar aşağıda verilen rehberlik ilkelerinden hangisinin dikkate alındığını göstermektedir?

Soru 3


2008 yılının Ekim ayından itibaren dünyayı etkileyen ekonomik kriz nedeniyle pek çok iş yeri kapanmış ya da işçi çıkarılmıştır.

Okullarını bitirip iş aramaya başlayacak olan gençlik için bu durum meslek seçimini etkileyen etkenlerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

Soru 4


Sana gitme demeyeceğim.

Üşüyorsun ceketimi al.

Günün en güzel saatleri bunlar.

Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.

Gene de sen bilirsin.

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,

İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim.

Ama gitme Lavinia.

Adını gizleyeceğim,

Sen de bilme Lavinia

ÖZDEMİR ASHAF, 1957

Özdemir Ashaf'ın "Lavinia" adlı şiirinde ifade ettiği duyguları aşağıda belirtilen kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Soru 5


İnsancıl yaklaşıma göre her birey kendine özgüdür. İnsancıl yaklaşımın ilk temsilcilerinden olan Carl Rogers kendini gerçekleştirme kavramı üzerinde durmuştur. İnsancıl psikologlara göre bütün bireylerin tek bir motivasyonel gücü vardır o da kendini gerçekleştirmedir. Rogers, kendini gerçekleştirme yeteneğini "Organizmanın kendi varlığını sürdürmesi ve geliştirmesi için doğuştan getirdiği yeteneği." şeklinde tanımlamaktadır. Bu yalnızca fizyolojik ihtiyaçların karşılanması ve gerilimin azaltılması şeklinde değildir. Aynı zamanda büyüme yoluyla kendini geliştirme, insanlarla ilişkiler kurma, ürüyerek çoğalma, kültürel araçların kullanılması, öğrenerek etkinliği artırma, yaratıcı olma ve dış güçlerin kontrolünden kendi iç kontrolüne geçme yeteneğini de kapsamaktadır.

İnsancıl yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi "kendini gerçekleştirme" kavramına uygun bir ifade olamaz?


Paylaş

Etiketler: rehberlik, deneme, soruları

Testin Enleri

AYŞE APAYDIN
Doğru: 5
100 Puan
gozdexo
Doğru: 4
80 Puan
Chivas
Doğru: 4
80 Puan
mesakkat
Doğru: 4
80 Puan
Gül kuzan
Doğru: 4
80 Puan
KPSS Rehberlik Testleri