KPSS Rehberlik Çeşitleri Test

KPSS Rehberlik Çeşitleri Test

KPSS Rehberlik Çeşitleri Test - çöz

KPSS Rehberlik Çeşitleri Test soruları cevapları
KPSS Rehberlik Çeşitleri Test

KPSS Rehberlik Çeşitleri TestSoru 1


Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel kararlar vermesi ve seçim yapması hangi rehberlik çeşidi içerisinde verilen yardımdır?

Soru 2


Disiplinsizlik ve uyumsuzluk gibi problemleri önceden görüp önlem alma işlemine göre rehberlik hizmetlerinden hangisidir?

Soru 3


Bireyin kimlik bütünlüğünü kazanması, ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi sağlıklı mesleki seçimler yapabilmesi için yapılan yardımları kapsayan rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Rehber öğretmenin koordinatörlüğünde sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılan daha çok eğitsel rehberlik etkinliklerinin yapıldığı rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi işlevine göre rehberlik hizmetlerinden değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Hizmet alanlarına göre rehberlik çeşitlerinden değildir?

Soru 7


Öğrencinin okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamada hangi tür rehberlik hizmeti sunulmuş olur?

Soru 8


Bireylerin duygusal, sosyal ve kişiler arası uyumsuzluklarına yardım eden rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma yada ortadan kaldırma çabaları hangi tür rehberlik hizmeti olarak kabul edilir?

Soru 10


Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetlerine ne ad verilir?

Paylaş

KPSS Rehberlik Çeşitleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

havvagg
Doğru: 10
100 Puan
raziye made
Doğru: 10
100 Puan
unsal1312
Doğru: 10
100 Puan
hakan farme
Doğru: 10
100 Puan
seldakarama
Doğru: 10
100 Puan