KPSS Rehberlik Testleri çöz

KPSS Rehberlik Testleri

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017 - çöz

KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017
KPSS Rehberlik Deneme Sınavı 2017


Soru 1


Super'in mesleki gelişim kuramına göre “koruma" döneminde olan bir kişinin, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde yer alan ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermesi beklenir?

Soru 2


Roe’nun İhtiyaç kuramına göre, "ihmal eden veya reddeden anne-baba tutumu" ile yetişen bir lise öğrencisinin aşağıdaki meslek alaniarından hangisine yönelmesi beklenmez?

Soru 3


Kendini gerçekleştiren bireyler, geleneklere saygılıdırlar ama sırf geleneklere uymak için önemli saydıkları bir işi yapmaktan kaçınmazlar. Basit, ayrıntı sayılabilecek kurallara uymayı büyük bir sorun haline getirmezler veya kuralları hiçe sayan, itirazcı bir tutum takınmazlar. Yapmacıktan, yapaylıktan, ikiyüzlülükten, aşın merasim ve etiketten hoşlanmazlar.

Bu durum kendini gerçekleştiren bireyin hangi özelliği ile açıklanabilir?

Soru 4


Aşağıda verilenlerden hangisinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “gizlilik” ilkesi ihlal edilmemiş olur?

Soru 5


l. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidir.

II. Her birey eğer çaba gösterirse her mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebilir.

III. Her mesleğin gerektirdiği farklı kişilik özellikleri vardır.

IV. Mesleki rehberlik, mesleki karar aşamasında başlar.

V. Alanı ve düzeyi ne olursa olsun her meslek de­ğerlidir.

VI. Meslek gelişimi bir süreçtir. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine yardım etmek İsteyen bir öğretmenin sahip olabileceği

yukarıdaki görüşlerden hangisi, çağdaş mesleki rehberiik anlayışına uygundur?

Soru 6


Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?

Soru 7


Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnektir?

Soru 8


Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi kişilik testleri, otobiyografi, görüşme gibi tekniklere karışabilir?

Soru 9


Bir anne, çocuğuna grip aşısı vurdurmak istemektedir. Ancak çocuğu iğne vurulmaktan korktuğu için aşı vurulmak istememektedir.

Anne, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kullanırsa “ben dili'ne uygun bir tepki vermiş olur?

Soru 10


Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin “Orman arazilerinin imara açılmasına yönelik duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?

Paylaş

Etiketler: kpss, rehberlik, deneme, sınavı

Testin Enleri

blackbook
Doğru: 10
100 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 8
80 Puan
polatbeggg
Doğru: 8
80 Puan
seymatokat
Doğru: 7
70 Puan
memrekaya
Doğru: 7
70 Puan
Miray sert
Doğru: 6
60 Puan
Recose
Doğru: 6
60 Puan
kalyon
Doğru: 6
60 Puan
Lyıldız
Doğru: 6
60 Puan
Nazzz
Doğru: 6
60 Puan