KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz.KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi online çöz

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi Çöz

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi çöz

Online KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi Soruları çöz

Soru 1


İlköğretim 2. sınıf öğrencisi Ali okumaya geçemediği için Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) yönlendirilmiş ve Ali'nin kaynaştırma eğitimine alınması uygun görülmüştür. Bunun için okulda yeni eğitim programı hazırlanması ve aileye de bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Mine ailesiyle birlikte okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine içe kapanık biri olduğu gerekçesiyle başvurmuştur.

ilk görüşmede, Mine'nin arkadaşlarıyla ilgili problemleri olabileceğini düşü nen psikolojik danışmanın, yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki hizmet alanlarının hangisi rehberlik programının etkiliği hakkında bilgi verir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma alan birine danışma sürecinin sağlayacağı yararlardan biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerin hangisi okula yeni gelen öğrencilere ilk zamanlarda verilmesi gereken rehberlik hizmet alanıdır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi grup üyelerinin grup içi ilişkilerinin durumunu ortaya koyan ilişki haritasının ismidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi uygulaması en kolay ancak yorum laması uzmanlık gerektiren bir tekniktir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte kullanılan bireyi tanıma tekniği değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada uzmanlarca dikkat edilmesi gereken en önemli anlayıştır?

Soru 10


İlköğretimde öğrencilere rehberlik hizmeti verirken farklı yaş gruplarını her yönüyle tanımak esastır. Bunun için çok çeşitli bireyi tanıma teknikleri uygulanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla ilgilidir?

Soru 11


I. Bireyi tüm yönleriyle tanımak esastır.

ll. Tanıma teknikleri psikolojik danışma ve rehberliğin etkililiğini de artırır.

lll. Bireysel farkları ortadan kaldırmak amaçtır.

IV. Test ve test dışı teknikler olarak ikiye ayrılır.

V. Bireyi tanıma anlık bir hizmettir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bireyi tanımayla ilgili olarak bir ifadedir?

Soru 12


Yalnızca test teknikleriyle bireyin kendini tanıyamayacağı, karar verme gücünü geliştiremeyeceği ve danışanı özgür kılamayacağı anlayışı hangi psikolojik danışma kuramının gelişimiyle ortaya çıkmıştır?

Soru 13


Lise son sınıftaki Oğuz, ona haber vermeden okul takımının maçına gittiklerini öğrendiğinde arkadaşlarının zaten kendisini sevmediğini düşünerek psikolojik danışma için başvurmuştur.

Danışmanın, onu üzen şeyin arkadaşlarının yaptığı davranışa yönelik olarak kendi inancı olduğunu söylemesi, psikolojik danışmanın hangi ekolü benimsediğini gösterir?

Soru 14


İnsanın boş levha gibi bir zihinle doğduğunu, yaşantılar sonucunda iyi ve kötüyü öğrendiğini, olumsuz yaşantıların bireyin olumsuz öğrenmesi ne neden olduğunu söyleyen psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


İnsancıl yaklaşımı benimsemiş bir öğretmenin öğrencileriyle girdiği ilişkilerde kullanması gereken ilkeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

Etiketler: