KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz.KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz. KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II online çöz

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II Çöz

KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz. KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II çöz

Online KPSS Rehberlik Okullarda Rehberlik Hizmetleri Testi II Soruları çöz

Soru 1


Zihinsel engelli bireylere eğ itim veren bir okulda yeni gelen öğretmen ve memurlara yönelik olarak. bu alanda ortak rehberlik anlayışı geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ilgili hizmet birimidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangi rehberlik hizmetini vermek için gerekli eğitimi profesyonelce almış olmak gerekir?

Soru 3


Aşağıdaki hizmet birimlerinin hangisinde rehberlik hizmeti verilirken, aynı zamanda önleyici ve uyum sağlayıcı işlevi de yerine getirilmiş olur?

Soru 4


I. Rehberlik programı hazırlama

ll. Yöneltme yerleştirme

lll. Konsültasyon

IV. Bireyi tanıma

V. Araştırma - değerlendirme

VI. Çevre ile ilişkiler

VII. Oryantasyon

Aşağıdakilerden hangileri öğrenciye dönük dolaylı hizmetlerden değildir?

Soru 5


Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri açısından yanlıştır?

Soru 6


Öğrencilerle birebir çalışan ve danışma veren bir psikolojik danışmanın en önce benimsemesi gereken ilke ne olmalıdır?

Soru 7


Aşağıdakilerin hangisi rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan ve merkezde yer alan hizmet alanıdır?

Soru 8


Ülkemizde rehberlik hizmetleri verilirken işlevsellik boyutu göz önüne alındığında en fazla yardım sunulan alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


İlköğretim ll. kademe öğrencilerine cinsel gelişim ile ilgili broşür veren psikolojik danışman, aşağıdakilerden hangi rehberlik hizmetini devreye sokmuş olur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinden yararlanan öğrencilerin yeni ortamlara uyumunu, buradaki gelişim durumlarını, yerleştirme hizmetinin isabetliliğini saptamaya yönelik çalışmaları da barındıran rehberlik hizmetidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte, bireyi tanıma hizmetlerinin asıl amacını oluşturur?

Soru 12


Aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisiyle kişi, bir sorunu hakkında ki duygu, düşünce, korku ve çatışmalarını oyun içinde anlatma olanağı bulur?

Soru 13


Sınıftaki öğrencilerin başkaları tarafından nasıl algılandığını da içeren, sınıfın "en" lerini ortaya çıkarmak için uygulanan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Otobiyografi

ll. Kimdir Bu?

lll. İstek listesi

IV. Problem tarama listesi

V. Gözlem listeleri

VI. Olay kaydı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kendini ifade etmeye dayanan tekniklerden değildir?

Soru 15


Bireyin davranışlarının doğal ortamların da kasıtlı olarak izlenmesi ve sistemli olarak kaydedilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Aşağıdakilerin hangisi "eklektik yaklaşım" düşünüldüğünde yanlıştır?

Soru 17


İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf öğrencilerine akran zorbalığı konusunda rehberlik yardımı vermeleri aşağıdaki çalışma alanlarının hangisine girmektedir?

Paylaş

Etiketler: