KPSS Rehberliğe Giriş Testi

KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz.KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz. KPSS Rehberliğe Giriş Testi online çöz

KPSS Rehberliğe Giriş Testi Çöz

KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz. KPSS Rehberliğe Giriş Testi çöz

Online KPSS Rehberliğe Giriş Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımlarının ortak noktalarından biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş bireyde gözlenmeyecek bir davranıştır?

Soru 3


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 4


Öğretmenin rehberliğin ilke ve kavramlarını bilmesi, ona en çok aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır?

Soru 5


Aşağıdaki hizmetlerden hangisi, bireyin kendini gerçekleştirmesi ne yöneliktir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bireyde oluşmasını istediği amaçlardan biri değildir?

Soru 7


I. Eğitsel rehberlik

ll. Önleyici rehberlik

lll. Mesleki rehberlik

IV. Kapsamlı gelişimsel rehberlik

V. Kişisel rehberlik

Rehberlik çalışmalarının tarihi gelişimi, sırasıyla hangisinde bir arada verilmiştir?

Soru 8


Öğretim kademelerindeki rehberlik uygulamalarında değişmeyen öge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


I. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınması

ll. Çekirdek aile yapısının korunmak istenmesi

lll. Demokrasinin eğitime katkısı

IV. Bilim ve teknolojideki gelişmeler

V. Kadının ev yaşamında olması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri rehberliği gerekli kılan gelişmelerden değildir?

Soru 10


Sınıf öğretmeni, sınıfla disiplini bozduğu, arkadaşlarıyla iyi geçinemediği gerekçesiyle Aslan'ı isteği dışında rehberlik servisine göndermiştir.

Sınıf öğretmeninin bu davranışı rehberliğin hangi ilkesine uyulmadığını gösterir?

Soru 11


Rehberlik çalışmaları ilk önce hangi eğitim kademesinde başlamıştır?

Soru 12


Bir öğretmenin, öğrencisi hakkında aşağıdakilerden hangisini bilmesi gerekmez?

Soru 13


Iğdır'da bir ilçeye atanan rehber öğretmen Sevim Hanım, okulda rehberlik servisinin oluşturulmadığını görmüştür.

Sevim Hanım, rehberlik uygulamalarına başlamadan önce aşağıdakilerden hangisini önce yapması gerekir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımları içinde sayılamaz?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma için yanlış bir yargıdır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma düşünüldüğünde yanlış bir ifadedir?

Paylaş

Etiketler: