KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi

KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz.KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz. KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi online çöz

KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi Çöz

KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz. KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi çöz

Online KPSS Rehberliğin İlkeleri, Temelleri ve Tarihçesi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden birisi değildir? (2001)

Soru 2


Rehberliğin "'içtenlik ve dürüstlük" ilkesini benimsemiş bir öğretmenden beklenecek davranış aşağıdakilerden hangisi değildir? (2003)

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik uygulamalarında öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre bir değişme göstermez? (2003)

Soru 4


Rehberlik anlayışı açısından bireyin olumsuz deneyimleri, aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat oluşturabilir? (2004)

Soru 5


ilköğretim ve ortaöğretirnde sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri aşağıdakilerin hangisinde farklılık göstermez? (2006)

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik anlayışının temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?(2006)

Soru 7


Psikolojik danışma yardımı alan kişiye "balık vermektense, balık tutmayı öğretmek", onun daha güçlü olması ve ileride ortaya çıkabilecek sorunlarını çözmede yeterli hale gelmesi için doğru bir yaklaşımdır.

Bu anlayış, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?(2007)

Soru 8


Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında, ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri arasında aşağıdakilerden hangisi açısından bir farklılık gözlenmez? (2007)

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf rehber öğretmeninin rehberlik etkinliklerinde uyması gereken ilkelerden biri değildir? (2007)

Soru 10


Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkelerinden olan "gizlilik" ilkesini ihlal etmemiş olur? (2008)

Soru 11


Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya koyar: "Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkanı bulunur, hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır." Atatürk'ün vurguladığı eğitimle ilgili temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında benzerlikler vardır.

Atatürk'ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır? (2008)

Soru 12


Aşağıdaki görüşlerden hangisi rehberlik ilkelerine uygundur? (2009)

Soru 13


Okul müdürlerinin katıldığı bir toplantıda şiddete sıfır tolerans görüşü benimsenmiştir. Bu toplantıya katılan müdür Mehmet Bey, rehber öğretmenden okuldaki şiddet türlerini belirleyip şiddetin yaygınlığını araştırmasını ve alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunmasını ister. Bunun üzerine, okul rehber öğretmeni zorbalık ölçeğini okuldaki öğrencilere uygular ve ölçek sonuçlarına göre zorba öğrencileri saptayarak müdahale programına alır. Ayrıca şiddet davranışlarının bireysel, ailesel ve okulla ilgili nedenlerine ilişkin inceleme sonuçları ile bu konuda alınacak önlemlere ilişkin görüşlerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlayıp müdüre teslim eder.

Bu olayda rehberlik ilkelerine uymayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?(2009)

Soru 14


İlköğretim 6. sınıf öğretmeni Rukiye Hanım, sınıfa bu yıl katılan öğrencisi Kübra'nın ailesinde şiddet gördüğünü fark eder. Okul çıkışında, Rukiye Hanım Kübra ile konuşur ve okul rehber öğretmeniyle görüşmesini ister. Kübra ise bu konuda konuşmak istemez ve rehberlik servisine gitmek istemediğini söyler.

Rukiye Hanım aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine aykırı davranmadan Kübra'ya yardım etmiş olur? (2010 İptal)

Soru 15


"Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl anlayış bulunur." ilkesini aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklar? (2010)

Soru 16


ilköğretim 4. sınıf öğrencisi Selin, okul rehber öğretmenine babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca olanları annesine de aktardığını fakat annesinin kendisine inanmadığını söyler.

Bu durumda, okul rehber öğretmeninin öncelikle yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? (2011)

Soru 17


Bu yıl sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde öğrencilere "Kimdir bu" formlarını dağıtır ve öğrencilerden sıra arkadaşlarına göstermeden bu formdaki sorulara yanıt vermelerini ister ancak bazı öğrencilerin uygulamaya katılmadıklarını görür.

Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz öğrencilere aşağıdakilerden hangisini yaparsa gönüllülük ilkesine en uygun davranmış olur?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer almaz? (2012)

Soru 19


Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir. Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler zamanla değişir.

Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir? (2012)

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerinden eğildir? (2013)

Paylaş

Etiketler: