Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri

Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz.Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz. Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri online çöz

Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri Çöz

Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz. Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri çöz

Online Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Genel İşlevleri Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar?

Soru 2


"Kendini tanıma" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik ve psikolojik danışmada "bireyin kendini gerçekleştirme gücüne güven" ilkesine uygun bir anlayıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi "rehberlik" tanımlarında vurgulanan ortak öğelerden biri değildir?

Soru 5


Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en genel amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Kendini gerçekleştirme ise bireyin tüm gizil gücünü kullanabilmesi, verimli ve mutlu olması anlamına gelmektedir. Kendini gerçekleştirmede başarılı olmuş bir bireyde,

I. giriştiği tüm işlerde başarılı olma,

ll. insanlarla ve yaşadığı çevreyle ilgili olma,

lll. daima mutlu olma,

IV. zamanını iyi kullanma,

V. geçmişten çok geleceğe dönük olma

özelliklerinden hangilerinin bulunması beklenir?

Soru 6


Bireyi çok yönlü olarak geliştirmeye dayanan psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin öğrenci açısından anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında "kendini gerçekleştirme ihtiyacı" yer almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bireylerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?

Soru 9


Rehber öğretmenine, "Bu görüşmenin bana bir faydası olacağına inanmıyorum. Arkadaşlar ısrar etti de geldim. Yani şimdi siz ne yapacaksınız da sevgilimin bana dönmesini sağlayacaksınız?" diyen bir öğrencinin temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat bulduğunda sık sık tiyatroya gider. Son zamanlarda işlerinin yoğunluğundan yeni bir oyuna gidememiştir. Bu yüzden, uzun zamandır tiyatroya gidemenin eksikliğini hissetmekte ve tiyatroya gitmenin bir fırsatını kollamaktadır.

Oya Hanım'ın tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden bir ihtiyaçtır?

Soru 11


Yapılan bir araştırmada; bakımevine getirilen terk edilmiş, yeni doğmuş bebeklerin bakıcılar tarafından beslenme, temizlik gibi günlük bakımlarının yapılmasına rağmen bazılarının yaşamadığı görülmüştür.

İhtiyaç kuramına göre, gerekli bakımları yapıldığı halde bebeklerin yaşamlarını yitirmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez?

Paylaş

Etiketler: