Rehberlik Türleri Test

Rehberlik Türleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test çöz.Rehberlik Türleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test çöz. Rehberlik Türleri Test online çöz

Rehberlik Türleri Test Çöz

Rehberlik Türleri Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test çöz. Rehberlik Türleri Test çöz

Online Rehberlik Türleri Test Soruları çöz

Soru 1


İş ve işçi Bulma Kurumuna ziyaret düzenlenerek meslekler, mesleklerin özellikleri ve işe alınma koşulları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik yapılan geziler, hangi rehberlik hizmetleri alanı içine girer?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Roe'nin mesleki rehberlik alanın da kuramını geliştirirken etkilendiği kişidir?

Soru 3


Önyargıların rehberlik anlayışını ve insan yaşantısını etkilediğini düşünen rehber öğretmenin, özellikle okul öncesi dönemde mesleki rehberlik alanında öğrencilere aşağıdaki anlayışlardan hangisini kazandırması beklenilmez?

Soru 4


Babasıyla sohbet eden Mine, öğretmenlerinin kendisini çok zeki bulduklarını söylemiştir ve bu özelliğinden dolayı satrançta kimsenin onu yenemediğini de belirtmiştir.

Mine'in kendisini bu şekilde tanımlaması, hangi alanda olumlu değerlendirme içinde olduğunu gösterir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi akran danışmanlığı için en uygun hizmet alanıdır?

Soru 6


I. Mesleki

ll. Önleyici

llI. Çare bulucu

IV. Eğitsel

V. Ayarlayıcı

VI. Kişisel

Aşağıdakilerden hangisinde rehberlik çeşitlerinden problem alanlarına göre olanlar bir arada verilmiştir?

Soru 7


Okul rehber öğretmeni 2-A sınıfında yaptığı çalışmalarda Sibel'in benlik algısının düşük olduğunu görmüştür.

Bu öğretmen Sibel'in benlik algısını yükseltmek için sınıf öğretmeniyle birlikte aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmamalıdır?

Soru 8


I. İletişim becerileri

II. Sosyal beceriler

III. Sınav kaygısı

IV. Kariyer planlaması yapma

V. Kimlik gelişimi

Yukarıdakilerden hangisi kişisel-sosyal rehberliğin çalışma alanı içine girmez?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programlarının özellikleri arasında yer almaz?

Soru 10


Bireyin davranış problemleri üzerinde duran, uyum problemlerini giderici çalışmalar yapan rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve mesleki rehberliğin ortak işlevidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimde rehberlik hizmetleri vermekte anahtar konumundaki insandır?

Soru 13


İlköğretim I. kademede yapılan rehberlik, daha çok hangi teknikle verilmelidir?

Soru 14


Bir yaşlı bakım evinde yalnızlık, işe yaramazlık gibi konularda kaygıları giderici bir seminer düzenlenmiştir.

Buna göre, bu tarz çalışmalar hangi tür rehberlik hizmeti içinde değerlendirilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin iş dünyasına yansıması olduğunu savunan ve insanları benzerliklerine göre altı kişilik tipine yerleştiren kuramcıdır?

Soru 16


Mesleki gelişim alanında yaş dönemlerine göre, bazı temel ihtiyaçlar vardır. Çocuğun iş yaşamına. çalışmaya karşı olumlu tutum ve beceriler geliştirmesi yani çalışmayı öğrenmesi de bu ihtiyaçlardan biridir.

Aşağıdakilerden hangi dönem "çalışmayı öğrenme" için uygun yaş aralığıdır?

Paylaş

Etiketler: